Černý boxer - skutečnost nebo mýty?

zdroj: Zpravodaj Boxerklubu 3/2007                                                                                                                          zpracovala a přeložila: Mgr.Lenka Tichá ( ze zdroje - www.newcastleboxers.com/blackboxers.shtml)

 

Upozornění !!!!!!!   Vložené fotografie jsou upravené,pro příklad,jak by mohl černý boxer vypadat,kdyby existoval.


 

Občas se setkáváme s inzeráty,které nabízejí "černého boxera".Dostáváme otázky na černé boxery a slyšíme lidi,kteří si údajně černého boxera koupili.Někdy se jedná o pouhé nedorozumění - tito psi mají pouze široké a rozsáhlé žíhání,což někteří označují jako "černé žíhání",nesprávně zkracovaný na "černý".Avšak až příliš často jsou tito jedinci nabízeni jako černí (s nebo bez bílých znaků).Problém samozřejmě spočívá v tom,že takový boxer nenese gen černé barvy.Jeden by si myslel,že by to mohl být konec diskuse,ale bohužel stále existují ti,kteří trvají na tom,že mají čistokrevného čistě černého boxera.

Co se týče genetiky ve zbarvení,mají všichni boxeři žlutou barvu srsti;sice se některým říká "žíhaní",ale v podstatě nejde o nic jiného,než o černé pruhy pokrývající hnědožlutou srst.Tato žlutá barva ustupuje barvě černé - pokud má pes gen pro černou barvu srsti,jejichž předkové pocházeli z křížení mezi buldokem a kníračem.

 

 

Paní Stockmann (ch.s. vom Dom),běžně považována za zakladatelku plemene,se o černých boxerech zmínila ve své knize "Můj život s boxery".Lore von Eisleben - babička obou boxeřích fen,byla buldok.Během výstavy hárala a byla náhodně nakryta kníračem.Ani chovatel toto nemohl popřít..... Potkala jsem černé boxery skrz jejich tvůrce - pana Schachtnera.Choval je sice v dobrém prostředí,avšak věděl pouze málo o pravidlech chovu a křížil psy jen podle svého vkusu a nátury.Zánik černých boxerů musí být přičítán jemu.

 

Paradoxně ti,kteří tvrdí,že chovají černé boxery,často užívají tvrzení paní Stockmannové jako "důkaz",že takoví boxeři existují.Avšak je evidentní a paní Stockmannová se vyjádřila zcela jasně,že černí boxeři nebyli čistokrevní boxeři,ale že jejich barva pocházele z jiných plemen,a že byli velmi rychle eliminováni z genofondu boxera.

 

Ve stejné době v Německu mnichovský Boxerklub přísně kontroloval chov boxerů.Pes musel získat povolení a pracovní zkoušku předtím,než byl zařazen do chovu.V roce 1925 byl standard plemene změněn tak,že černá srst je neakceptovatelnou barvou srsti boxerů.Mnichovký boxerklub nechtěl černé boxery,proto je nedovolil chovat.Je možné,i když málo pravděpodobné v této době,že nějaký nepovolený chov pokračoval,ale tito psi nemohli být registrováni Boxerklubem,takže nemohli mít vliv na genofond zvířat,jejichž potomci jsou dnešními boxery.

 

Potom ale existuje otázka: Pokud původní černá barva pochází od knírače,a černí boxeři vyhynuli na počátku 20.století,které plemeno je odpovědné za černou barvu srsti dnes? (Nijak překvapivě nebyl ani jeden z chovatelů "černých boxerů" schopen - ochoten? - odpovědět na tuto otázku).Černá barva knírače je dominantním znakem,takže pes,který má i pouhou jednu kopii genu,je černý.Nečerný pes tedy nemůže skrývat (nosit) gen černé barvy.Pokud nebylo o černých boxerech ani slechu po dobu 75 let od zkřížení buldoka s kníračem až do dnešního vzkříšení v americké výstavní populaci,je zřejmé,že černý gen nebyl přítomen po celé generace.

 

Další možnou příčinou černé barvy je mutace,avšak její pravděpodobnost je velice nízká a pravděpodobnost jejího výskytu v několika oddělených chovných populacích je natolik nízká,že ji můžeme bezpečně vyloučit jako příčinu černé barvy u absolutní většiny černých boxerů.Jedinou možností tudíž je,že jde o genetický vliv jiného plemene.

Existují tvrzení,že černou barvu způsobuje stále se vracející gen černé barvy srsti boxerů,ale ti,kteří to tvrdí také říkají,že tento gen černé barvy je u boxerů smrtící.To znamená,že štěně s dvěma kopiemi genu pro černou barvu srsti nepřežije.Žádné důkazy k podpoře této teorie však neexistují a je nutno je brát s rezervou vzhledem k dnešním informacím o genetice boxerů.Ve světle výše uvedeného nemůžeme tuto teorii považovat za důvěryhodnou.

   

 Kaisy Black Indian´s

(toto štěně je tak hustě tmavě žíhané,že působí skoro čeně)

 

 

Musíme se také ptát na etiku těch,kteří chovají černé boxery.I když falešně ujišťují,že se jedná o opravdové čistokrevné boxery,jsou zde i další faktory,které bychom měli vzít v potaz..První a nejvíce očividný je,že American Kennel Club (AKC) nemá kód barvy pro černou srst boxerů.To znamená,že černí boxeři registrovaní v AKC,jsou registrováni jako boxeři žíhaní,nebo příležitostně jako "černí,bílí a žlutohnědí" (Black white and tan - kód,který nemá nic společného s registrací boxerů,a který popisuje zbarvení sloužících k honu na lišku).

 

Proto,když už tito chovatelé falešně informují AKC,nebo i otevřeně přiznávají,že jejich psi mají na sobě žlutohnědou barvu (takže nemůže jít o černé boxery),proč potom pokračují v inzerování svých psů jako černých - často "vzácných černých" - je nepochopitelné.

 

Další,méně zřejmý aspekt je,že plemenný standard boxera vylučuje jinou barvu než žlutou a žíhanou.Takže tito chovatelé účelově chovají nestandardní jedince.Zatímco není nic špatného na tom vlastnit nestandardního jedince,je něco zcela jiného takového jedince množit.

 

Pokud tito psi jsou opravdu žíhaní (jsou tak registrováni),potom musíme jít zpět do standardu,který říká,že žlutá barva musí být jasně viditelná skrz žíhání.Pokud není žlutá barva viditelná rozhodčímu,potom bude pes buď omluven,nebo vyloučen ze soutěže,a to i pokud se jedná o genetické žíhání (dosud jsme ještě neslyšeli o žádné osobě chovající černé boxery,která by i jen uvažovala o předvádění svých psů ve schváleném kruhu,nebo tak dokonce učinila).Takže znovu: tito chovatelé ignorují standard welfare chovu,a to ve prospěch nějakých jiných motivací známých pouze jim ( a možná jejich šekové knížce?).

 

V neposlední řadě je zde otázka odpovědného chovatelství.I pokud zavřeme na okamžik oči nad pochybnou etikou těchto chovatelů černých boxerů,dosud jsme ještě nikdy nenarazili ani na jednoho,který by alespoň jednal podle základních zásad odpovědného chovatele:  

a/ chovat pouze za účelem zlepšení plemene (to nelze dělat pokud jste diskvalifikováni z chovu)                          

b/ znát silné stránky i slabosti své feny (tito chovatelé nevystavují své psy a nevyhledávají objektivní hodnocení svých psů od odborníků na dané plemeno)                                                                                                

c/volit takového psa,který nejlépe doplňuje fenu (tito chovatelé mají pravidelně jednoho chovného psa a několik fen,které jsou jím nakrývány,obvykle opakovaně)                                                                                          

d/ vyšetřovat všechny chovné psy a feny na geneticky přenášené nemoci (seznam příslušných zdravotních testů můžete nalézt na stránkách AKC).


hit counter