Dirofilarióza psů

 

 

 

Toto onemocnění je způsobeno parazity (filáriemi). Dospělci této hlístice vlasovitého tvaru žijí buď v srdci (srdeční dirofilarióza) nebo v podkoží (podkožní dirofilarióza) a kladou larvičky (mikrofilárie) do krve hostitele. Přenašeči filárií jsou různé druhy komárů, které se běžně vyskytují v ČR.V minulosti se tito parazité vyskytovali pouze v oblastech s tropickým a subtropickým klimatem.

 

Srdeční dirofilarióza (srdeční červivost, heartworm disease - Dirofilaria immitis (vlasovec psí).):


Dospělci jsou velcí až 30 cm a parazitují v pravé srdeční komoře a předsíni a v plicních cévách. Samice produkují larvičky přímo do krevního oběhu. Komár tyto mikrofilárie nasaje, v jeho organismu dojde během 14 dní při venkovní teplotě vyšší než 15 ˚C k jejich přeměně na infekční larvičky, které komár při dalším sání předává spolu se sekretem slinných žláz novému hostiteli.

Filárie dosáhnou dospělosti za 6 až 7 měsíců.Dospělí jedinci potom mohou v srdci žít 5 až 7 let,někdy i více. Larvičky také mohou přecházet placentou a nemocná fena tak může nakazit štěňata. Závažné onemocnění srdce tímto parazitem se projevuje různě.

Projevem působení parazitů je různě závažné onemocnění srdce a plic, které se ale rozvíjí velmi pozvolně. Většina infikovaných psů nevykazuje po měsíce a někdy i roky žádné příznaky.

Poškození je vždy závažnější u psů vystavených zvýšené tělesné námaze.Pokud je v srdci přítomno pouze několik dospělců pozorujeme mírnou apatii a větší unavitelnost zvířete při tréninku nebo při vzrušení,vyjímečně chronický kašel.Napadení psa větším počtem parazitů vede k rozvoji srdečního selhání doprovázeného silným dávivým kašlem,dušností – především v zátěži,zvíře má většinou zvýšenou frekvenci tepu a ve vážných případech i chvilkové mdloby.Má špatnou kvalitu srsti ,je vyhublé,dochází k hromadění tekutiny v dutině břišní a otoku končetin.Těžká infekce je jen obtížně léčitelná a většinou končí úhynem psa.Onemocnění můžeme diagnostikovat na základě kardiologického vyšetření včetně rentgenologického a ultrazvukového vyšetření srdce.

Larvičky vyprodukované samičkami filárií lze prokázat laboratorně vyšetřením krve (Knottův test) nebo zjišťujeme přítomnost dospělců vyšetřením krevního séra (ELISA metoda).

Léčba této infekce má dvě fáze.V první podáme lék,který usmrtí dospělé jedince a současně přípravky,které zabrání tomu,aby tito uvolnění parazité ucpali cévy a způsobili embolii.

Lék k tomuto účelu není zatím v ČR registrován,ale lze jej získat na základě schválené žádosti o výjimku.Druhá fáze léčby má za úkol zlikvidovat larvičky,které kolují v krvi psa.V ČR a SR lze použít Selamectin (Stronghold spot on) aplikovaný 3x v měsíčních intervalech.

 

 

Dospělý parazit Dirofilárie – vlasovce – způsobujícího  srdeční nebo podkožní červivost

 

Prognóza je dobrá především v počátku onemocnění,kdy je přítomno pouze malé množství vlasovců.Parazity lze ze srdce rovněž odstranit chirurgicky přístupem přes jugulární (hrdelní) žílu.Další léčba spočívá v likvidaci larviček,které kolují v krvi psa – například opakovaným podáváním Selamectin (Stronghold spot on). 

Prevence je založena na pravidelném podávání účinného přípravku po celé období aktivity komárů. Ideální možností je podávání preparátu Stronghold spot on v měsíčních intervalech po celé letní období nebo po dobu pobytu v zahraničí.

Dirofilarióza Dirofilaria immitis je zoonotickým parazitem,což znamená ,že i člověk     může být infikován při bodnutí nakaženým komárem. Dirofilárie však u lidí obvykle nedospívají a usazují se pouze v podkoží,oku nebo v plicích,kde způsobují embolické změny. Pokročilé stadium zpravidla končí selháním srdce a ledvin.

 

 

 

Podkožní dirofilarióza psů:

Je v Evropě nejčastěji způsobená vlasovci Dirofilaria repens. Rozšiřuje se z tropických a subtropických zemí do mírného pásma střední Evropy. S touto infekcí se setkáváme v Maďarsku, na Ukrajině a také na Slovensku a v České republice. Tyto filárie jsou menší, samice dosahuje délky asi 18 cm. Přenašeči jsou rovněž komáři. Dospělci se nacházejí v podkoží volně nebo v uzavřených dutinkách (cystách) a uzlících. Oplodněná samička klade mikrofilárie, které rovněž cirkulují v krevních cestách.
Vzhledem k tomu, že dospělci žijí pouze v podkoží bylo onemocnění tímto druhem v minulosti podceňováno, ale s současnosti přibývají případy se závažnými projevy na kůži-nejčastěji v oblasti loketních a kolenních kloubů, oka a šourku. Můžeme zde pozorovat zarudnutí, vypadání chlupů, ztmavnutí kůže, šupinatění a svědění. Ještě závažnější je možnost vzniku tromboembolie. Tento stav mohou způsobit shluky mikrofilárií, které ucpávají cévy v důležitých orgánech. Dirofilaria repens je též zoonotická a na člověka je přenášená infikovanými komáry. U lidí mohou být projevy tohoto onemocnění ještě závažnější než u psů. Dospělí vlasovci tvoří uzlíky a cysty především v podkoží na šíji, v podpaží, na pohlavních orgánech a pod spojivkou v oku. Např. v Maďarsku jsou zaznamenávány infekce lidí tímto parazitem v poslední době relativně často.
Diagnostika podkožní dirofilariózy je opět založena na laboratorním vyšetření krve psa a zjištění mikrofilárií. Dospělé jedince lze zjistit pouze provedením biopsie kůže a podkoží v místě uzlíků. Léčba se obvykle provádí pouze při závažných kožních změnách a to odstraněním vlasovců z podkoží chirurgicky. Důležitá je terapie zaměřená na likvidaci larviček-mikrofilárií a prevence spočívající v pravidelné aplikaci přípravků po celou dobu aktivity komárů. V obou případech je opět vhodné použití přípravku Stronghold spot on podle stejných pravidel jako u srdeční dirofilariózy.
V ČR jsme potvrdili infekci psů oběma druhy vlasovců. V minulých letech se jednalo o případy importovaných onemocnění, které psi získali při cestování do jižních zemí o dovolené se svými majiteli nebo z těchto zemí pocházeli. V současné době však bylo toto onemocnění zachyceno na jižní Moravě u psů, kteří nikdy necestovali, tzn. museli získat infekci na našem území. Vzniku tohoto ohniska pravděpodobně napomohl tamější vysoký výskyt komárů. Příčinou výskytu dirofilariózy u nás byl pobyt psů v zahraničí a jejich návrat do České republiky bez účinné prevence a noví parazité si zde snadno našli přenašeče – komára, protože jeho výskyt je běžný na celém našem území. Komáří kalamity i běžné populace komárů jsou četné i v jiných oblastech republiky, a proto lze očekávat, že se tato infekce rozšíří. Zpomalit nebo omezit dirofilariózu můžeme pouze důslednou prevencí.

 

V posledních dvou letech provádíme na území ČR,konkrétně v oblasti soutoku Moravy a Dyje studii,která sleduje rozšíření tohoto onemocnění v populaci psů.Úzce spolupracujeme s oblastními mysliveckými na Břeclavsku (Lanžhot,Tvrdonice,Charvatská Nová Ves,Moravská Nová Ves,Hrušky,Stará Břeclav atd.)

Dosud jsme vyšetřili celkem sto čtyři loveckých psů různých plemen a různého věku.V krvi osmi jedinců z tohoto souboru jsme potvrdili přítomnost mikrofilárií Dirofilaria repens.U jednoho jsme rovněž prokázali dospělce Dirofilaria repens v podkoží.U sedmi dalších jedinců jsme navíc serologicky prokázali antigen Dirofilaria immitis.Jednoznačně lze tedy konstatovat,že dirofilarióza je aktuálním problémem v této oblasti a vzhledem k opakovaným komářím kalamitám je velmi pravděpodobné její rychlé rozšíření do dalších míst v ČR.

 

 Zdroj:

MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Ústav parazitologiePalackého 1-3
612 00Brno
tel.:   +420541562350
e-mail:
svobodovazu@vfu.cz
www:
www.vfu.cz

 

 

 

 


hit counter