Nový titul "Mezinárodní výstavní šampión"  se týká všech členských zemí FCI

 

Nový titul FCI: C.I.E.  -  Mezinárodní výstavní šampión

 

Při příležitosti svého zasedání konaného ve dnech 3. a 4. září 2008 přijalo prezídium FCI následující rozhodnuti:

pro plemena, která jsou v FCI vedena jako pracovní je od 1. ledna 2009 k dispozici nový titul.

Na získání titulu Mezinárodní výstavní šampión  (C.I.E.) musí pes splnit následující podmínky:

a) Získat ve třech rozličných zemích od třech různých rozhodčích čtyři čekatelství CACIB bez ohledu na počet psů

b)   Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a jeden den. Toto období je chápáno následovně: např. od 1. Května 2009 do 1, května 2010.

Žádosti o tento titul musí být na FCI poslány písemně prostřednictvím ČMKU.

Plemen Hladkosrstý foxteriér (12), Hrubosrstý foxteriér (169), Airedale teriér (7), Parson Russel teriér (339) a Jack Russel teriér (345), Border teriér (10), Lakelandský teriér 70), Welsh teriér (78) se týkají nasledovné ustanovení:

1) Titul Mezinárodní šampión krásy (C.I.B.) může být získaný a základě 2     anebo 4 CACIBů podle rozhodnutí národního svazu;

2) Titul Mezinárodní výstavní šampión (C.I.E.) může byt vždy získaný na základě 4 CACIBů.

FCI žádá všechny členy, aby používali výlučně následující zkratky v jakémkoliv dokumentu, který vydávají:

C.I.B. Mezinárodní šampión krásy

C.I.T. Mezinárodní šampión práce

C.I.E. Mezinárodní výstavní šampión

 

 

Poznámka:  

Titul C.I.E. opravňuje k účasti ve třídě šampiónů. Čekatelství CACIB můžou byt získany i v minulých letech.

 

Dodané sekretariátem Slovenské kynologické  jednoty

hit counter