Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN"
 
1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.
 
2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
 
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.
 
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
 
 
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
 
Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:
 
1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
 
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.
 
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
 
4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
 
5. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.
 
 
Platnost od 1.1.2002


Řád pro udělování titulu
" ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION"
 
Podmínky pro psa a feny:
1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP
2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích
3) započítávají se výstavy konané v ČR
4) započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005
5) titul bude udělován od 01. 01. 2006
6) diplom vystavuje sekretariát ČMKU

 
Schváleno P ČMKU 05. 05. 2005
Řád nabývá platnosti od 1.1.2006


Řád pro udělování titulu
" INTERŠAMPIÓN"

I. MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT KRÁSY FCI SPOLEČNÝ PRO VŠECHNA PLEMENA I.  FCI INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPIONSHIP FOR ALL BREEDS TOGETHER
 
A. Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu
 
Aby mohli být voleni za Mezinárodního šampióna krásy, musí psi těchto plemen získat:
a) ve třech různých zemích, od třech různých rozhodčích , čtyři Osvědčení o kvalifikaci pro mezinárodní šampionát krásy /čekatelství/ (CACIB), bez ohledu na počet účastněných psů.
b) mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.
 
B. Plemena, která se podrobují zkouškám z výkonu.
 
Aby mohli být voleni za Mezinárodního šampióna krásy musí psi těchto plemen obdržet:
a) ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích dvě Osvědčení o kvalifikaci na  mezinárodní šampionát krásy /čekatelství/ (CACIB), bez ohledu na počet účastněných psů.
 
b) mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.
 
Kromě a) a b) musí lovecký pes absolvovat loveckou zkoušku, která je specifická pro jeho plemeno, a ve které se soutěží o Osvědčení z národního pracovního šampionátu (CACT).
 
Datum této zkoušky není významné.
Pokud jde o body a) a b), je možné učinit výjimku, jestliže ji schválí předsednictvo F.C.I
Pracovní psi: Mezinárodní zkoušky pro záchranářské psy, národní zkoušky pro pracovní psy a zkoušky IPO jsou jediné zkoušky z výkonu, které se uznávají a na základě nichž může být pes volen za Šampióna krásy.
U zkoušek podle IPO (RCI) musí pes v první výkonnostní třídě dosáhnout minimálně 70 % bodů v každé dílčí disciplíně (tj. stopa, poslušnost a obrana).
Při zkouškách pracovních psů musí být splněny následující podmínky: bez ohledu na výkonnostní třídu, ve které je pes přihlášen, musí pes dosáhnout alespoň 70 % bodů v disciplíně A (stopa) a B (poslušnost) a alespoň 80 % bodů v disciplíně C (obrana
 
 
C. SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO A a B
 
Pokud má jedno plemeno více variet, které se navzájem liší hmotností, barvou, typem srsti atd., pak Generální zasedání F.C.I. rozhodne o tom, zda budou všechny variety soutěžit o jeden CACIB, nebo zda bude udělována více než jedna cena.
V případech stížností nebo pochybností vydá konečné rozhodnutí Výbor FCI, po konzultaci se zemí původu plemene a Komisí pro standardy

 

Řád pro udělování titulu
  " ČESKÝ GRAND ŠAMPION"

1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion
2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU
3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR
5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových
6. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech
 
Řád je platný od 1.1. 2008
Poznámka: Čekatelství potřebná k udělení se započítávají od 1.1.2008


hit counter