Šedý zákal


Šedý zákal je onemocnění, které se objevuje ve vyšším věku a je způsobeno pravděpodobně zhoršujícím se metabolismem oční čočky. Čočka je normálně zcela čirá a zcela výjimečně jsou v ní zákaly už při narození. V tomto případě jde o vrozený šedý zákal, ale jeho výskyt je naprosto zanedbatelný. V naprosté většině případů jde u katarakty o zákal způsobený věkem.

U psů starších 10 let jsou v čočce zákalky zcela běžně.                                               Jsou ale vytvořeny většinou v okraji čočky, takže průchodu světla nevadí. Tyto zákaly se ale rozšiřují různou rychlostí a pokud zasáhnou i střed čočky, postižené oko začne hůře vidět.Problém je v tom, že vytvořením zákalků v čočce ale postup onemocnění nekončí. Na obrázku jsou vidět šedavé vírovité zákaly čočky šedé barvy na pozadí žlutého reflexu od sítnice (vpravo a vlevo nahoře) a další zákal od kraje čočky vlevo dole ke středu. U tohoto zvířete navíc bohužel dochází k částečnému odtržení čočky od závěsného aparátu (velmi světlý srpek v dolní části při okraji zornice).

 

 

V určité fázi vývoje katarakty dojde ke vzniku tzv. intumescence (zbobtnání) čočky, to se projeví úplným bělavým zkalením čočky. V této chvíli rozliší oko pouze světlo nebo tmu. V tomto stadiu lze šedý zákal operovat ještě bez problémů. Pokud se ale v této fázi zkalená oční čočka z oka neodstraní, postupně přejde do stadia maturní (zralé) katarakty. Pokud pomineme fakt, že postižené oko vůbec nevidí, pak samotná přítomnost zralé katarakty v oku nevadí. Problém je ale v něčem jiném. Proces zrání katarakty spočívá v autolýze (samonatrávení) obsahu čočky, což bohužel vede také k samonatrávení závěsného aparátu čočky. Čočka se stává křídově bílou, jádro je velmi tvrdé, dochází v něm ke kalcifikacím (ukládání vápníku).

 

Šedý zákal – intumescence čočky


Pokročilý zákal se z mnoha důvodů operuje špatně.Chirurgický zákrok na takovéto čočce je techniky velmi náročný, operace trvá velmi dlouho a někdy se stává, že novou čočku do oka nelze implantovat, protože pouzdro čočky je křehké, trhá se a netvoří pevnou oporu pro novou čočku z umělé hmoty. Pokud takovouto čočku v oku ponecháme, autolýza závěsného aparátu způsobí, že čočka se časem utrhne a spadne do přední nebo zadní komory oka.

 

 

Toto je velmi tvrdá zralá katarakta ve stadiu, do něhož by se čočka nikdy neměla dostat, pokud uvažujeme o chirurgickém řešení onemocnění oka.

 

Čočka u psů pravidelně padá do přední komory oka, kde způsobuje svou velikostí (psi mají čočku dvojnásobné tloušťky než člověk) vznik druhotného zeleného zákalu. Oko se potom dramaticky zvětšuje, vylézá z očnice a na povrchu rohovky se objevují novotvořené cévy. Oko obvykle velmi bolí (i když bolest při pupilárním bloku je známa pouze z humánní medicíny, protože žádný čtyřnohý pacient mi zatím neřekl, jestli ho při luxaci čočky oko bolí nebo ne).

 

 

 
V tomto stadiu je nutné čočku odstranit z oka celou, výsledkem operace pak už není úprava vidění, ale pouze ukončení zvětšování oka v důsledku vysokého nitroočního tlaku při akutním zeleném zákalu.
 
 
 

hit counter