Stanovení doby vhodné ke krytí feny


Stanovit dobu vhodnou ke krytí činí stále obtíže, zvláště u nezkušených chovatelů. Lze použít více postupů, ovšem s různou vypovídací hodnotou:

·            Změny v charakteru výtoku - optimální termín provází změna krvavého výtoku na růžový         až zcela světlý. Tento způsob má omezenou platnost,protože u některých fen se během         celého hárání nemusí objevit krvavý výtok, u jiných přetrvává i přes fertilní období.

·            Svolnosti k páření, která se zjišťuje přibližně v den LH peaku, přičemž vlastní páření by           mělo následovat za 3-4 dny. Některé feny se však nenechají nakrýt ani na vrcholu říje,           jiné kdykoli.

·           Délka hárání, a to 10.-12. den, ale u některých fen z důvodu velké variability délky                 hárání může být krytí 10. den opožděné, u jiných 15.den ještě předčasné.

·           Vaginální cytologie, která podává informaci více o estrogenizaci feny, méně však o                 ovulaci a časném diestru. Z těchto důvodů může být interpretace nálezu obtížná a                 nepřesná.

·          Stanovení hladiny progestronu v krevním séru. Na základě koncentrace progesteronu lze           poměrně přesně určit fázi pohlavního cyklu feny a navíc v průběhu hárání upřesnit optimální dobu ke krytí. Lze určit nejvhodnější termín ke krytí stanovením koncentrace             progesteronu již s několikadenním předstihem.Stanovení hladiny progesteronu je metoda nejpřesnější!!

 

Určení termínu krytí u fen v závislosti na koncentraci progesteronu


hladina progesteronu

fáze pohlavního cyklu

doporučený termín krytí

pod 2 ng/ml

proestrus

opakované vyšetření za 3-5 dní

2–3 ng/ml

den LH peaku

opakované vyšetření nebo krytí za 3-4 dny

3,1–4,5 ng/ml

období po LH peaku

krytí za 2-3 dny

4,6–8 ng/ml

období po ovulaci

krytí za 1-2 dny

8,1–16 ng/ml

ukončení fertilního období

krytí ihned


V některých laboratořích udávají zjištěné koncentrace progesteronu v nmol, proto je nutný přepočet na ng: výsledek v nmol/l děleno 3,18 = ng/ml.
U fen s atypickým průběhem pohlavního cyklu se při tomto termínování podstatně zvyšuje šance na jejich zabřeznutí. Další výhoda spočívá v tom, že lze opakovaným vyšetřením diagnostikovat i patologické stavy hárání, zejména pak anovulační cykly.

 

Říje – Estrus:                                                                                                                                                                        U psa se objevuje říje dvakrát v roce.Je fyziologickým stavem organismu, způsobeným činností pohlavních žláz.Teprve v období „pohlavní dospělosti" mozkový podvěsek (hypofýza) výrazně zesílí vylučování hormonů, které stimulují činnost pohlavních žláz a celý organismus náhle změní své chování. Dostavuje se říje. Pokud fena není v říji, dovede svůj nezájem o psa rychle vysvětlit.
Pohlavní dospělost u velkých plemen bývá až ve 12 měsících. Připouštění se však doporučuje až v chovatelské dospělosti, kdy jsou psi již tělesně dostatečně vyspělí. Tedy ve 2,5 - 3 letech. Říje a oplodnění je projevem druhého základního instinktu, zachování druhu. (Prvním je zachování jedince.) Je to tak složitý děj, že se jej přímo zúčastňuje nejméně pět ze základních devíti hormonů mozkového podvěsku a pak dalších deset druhů hormonů, které se tvoří jinde než v hypofýze.

 

Říje feny má čtyři období:
Přípravná fáze - proestrus trvá 1 - 2 týdny, průměrně 9 dní a projevuje se sníženou poslušností, neklidem, zduřením stydkých pysků, aromatickým výtokem z vulvy, který bývá krvavě zabarvený. Pokud se fena olíže, nebo překrvení pochvy je slabé, může výtok uniknout pozornosti chovatele. V poševním výtěru převládají červené krvinky. (Tento výtok nemá nic společného s menstruací, která je pouze u primátů a nikoliv u šelem.)
Fena vábí psy, ale zatím není ochotná ke kopulaci.
Vlastní říje - estrus trvá individuálně 2-4-5dní. Fena je svolná k pohlavnímu styku. V této fázi se množství výtoku z pochvy zmenšuje a jeho barva se mění ve slámově žlutou. Ve výtěru převládají zrohovatělé výstelkové buňky. Pokud si chovatel není jistý stanovením doby připuštění, pak mu může účinně pomoci odborník. Jednou z metod je zjistit nejvhodnější dobu krytí feny podle barvy opakovaných výtěrů z pochvy. V okamžiku, kdy se sytě červený výtok mění na hnědočervený až špinavě růžový, lze nakrývat samce, zatímco špinavě žlutá barva výtěru je příznakem konce optimální doby krytí. Další metodou je cytologické vyšetřování poševních výplachů a stanovení hormonů v krvi. Připouštění se doporučuje desátý až dvanáctý den, tj. 9 - 11 dní od počátku proestru, a pak opakovat po 24 až 48 hodinách. První ovulace nastává asi sedmý den proestru, ale průběžně může probíhat až do dvacátého třetího dne po začátku přípravné fáze. Vajíčko je schopné oplodnění podle některých třetí den po ovoluci, podle jiných již v den ovulace. Spermie jsou fertilní - schopné oplodnit vajíčko ještě sedm dní po koitu.
Poříjová fáze - metestrus trvá 3-5 dní. V tomto období začíná fena odmítat psa, ve vaječnících se tvoří žlutá tělíska.
Diestrus - mezidobí, kdy mizí překrvení pochvy a v poševním výtěru převládají leukocyty. Žlutá tělíska jsou ve funkci, připravují děložní sliznici k zahnízdění zárodku - k implataci - a zastavují další ovulaci. V případě oplodnění je toto období součástí gravidity. V případě, že nedošlo k oplodnění, jsou žlutá tělíska ve funkci asi 40 dní, zanikají a pak nastává anestrus, tj. období bez ovulací, žlutých tělísek a s nízkou úrovní po¬hlavních hormonů, a tedy i bez vyhledávání pohlavních partnerů. V případě gravidity zánik žlutých tělísek připravuje porod a pak nastává péče o mláďata v rozmezí asi 6 - 8 týdnů.
U plemen, která mají říji dvakrát do roka, trvá anestrus asi čtyři měsíce.
Falešná březost se projevuje u neoplodněných fen, u nichž vydatné krmení, nedostatek pohybu a tedy nedostatek jiného rozptýlení či motivace, vyvolají 4.-6. týden po říji zvětšování břicha i mléčných žláz a změny v chování. Jde vlastně o projev hysterie. Tyto příznaky trvají 10-15dnů.
Svázání. Při krytí - koitu - psa, které ve srovnání s jinými živočišnými druhy trvá poměrně dlouho, dochází ke svázání v důsledku kulovité¬ho zduření střední části topořivého tělesa močové trubice, které je v pochvě feny uzavřeno silným stahem poševní svaloviny. Tento jev je běžný pouze u některých šelem (psovití, medvědovití a kunovití) údajně proto, že samci těchto druhů ejakulují sperma pouze po jednotlivých kapkách, které se musí dostat do těsné blízkosti děložního hrdla. Kontakt pyje s děložním krčkem při dlouhodobé ejakulaci by mohl být ohrožen vyklouznutím pyje. Protože je penis sevřen po¬měrně vysokým tlakem, vyvinula se u psovitých, kunovitých a medvědovitých také pyjová kost (os penis), která chrání močovou trubici před stisknutím a zabezpečuje její průchodnost. Svázání trvá obvykle 25 - 30 minut, ale jsou po¬psány i případy v délce 1,5 hodiny. K oddělení obou partnerů dojde po samovolném odkrvení penisu a uvolnění poševních svalů. Zvířatům je třeba popřát klidu a neobtěžovat je zbytečnou pozorností.

 

hit counter