zdroj: Zpravodaj Boxerklubu ČR 3/2000
zpracoval: MVDr. Jaromír Špicera
 
Vrozené vady štěňat
 
Rozštěpové vady
 
Jsou vedeny v množném čísle,protože se mohou různě projevovat.Jsou to vady zdravotní,těžké,dědičné a postižení jedinci by se měli utrácet hned při jejich zjištění.Obvykle totiž neumožňují štěněti přežití a bez zásahu člověka dochází ke smrti hladem.
 
Rozštěpové vady mají tři základní formy,které mohou být navzájem kombinovány:
1. Rozštěp pouze pysku: obvykle vedle nosní houby (jedno i oboustranně) chybí
   kousek tkáně pysku.Defekt může být různě velký,rozumí se různě nápadný,
   Je to nejmírnější stupeň defektu a štěně s tím může žít.
2. Rozštěp čelisti: ve stejném místě jako u rozštěpu pysku chybí v tomto případě
   kousek kosti horní čelisti.Opět je možná jedno i oboustranná forma.Šance
   štěněte na přežití je malá.Při sání z bradavky jen obtížně vytváří podtlak,
   protože defektem přisává vzduch.
3. Rozštěp patra: uprostřed patra je mezera,patro není ze stran srostlé.Přežití je
   vyloučeno.Štěně nevysaje z bradavky mléko,protože nevytvoří podtlak.Nedaří
   se ho živit ani uměle,protože při pokusu o polknutí vytlačí mléko nosem.
   Rozštěp patra je nejčastější formou.
 
Samozřejmě mohou existovat tyto vady v různých kombinacích,až po tu nejtěžší, tj. rozštěp pysku,čelisti i patra,přičemž pysk a čelist mohou být postiženy oboustranně.
 
Defekty pysku a patra bývají snadno patrné a chovatel si jich obvykle sám všimne při zevní prohlídce.Pro kontrolu samotného rozštěpu patra je nutno tlamičku štěněte otevřít a podívat se dovnitř.Pokud to chovatel neudělá a štěně takový rozštěp má,vyvíjí se situace následovně:
Na rozdíl od zdravých štěňat,která pouze sají a spí,je toto štěně:
1. neklidné
2. má snahu stále sát
3. málo spí
4. rychle hubne
5. slábne
6. přestává se pohybovat
7. hyne kolem třetího dne života.
 
Pokud chovatel tlamičku nezkontroluje,může se stát,že se to ani nezjistí.Uhynulé štěně chovatel nic netušíc odstraní,často ještě před kontrolou vrhu poradcem a výskyt vady v takovém případě unikne.Oproti bílým štěňatům se rozštěpové vady vyskytují méně často,podle některých statistik okolo 3%.Skutečný výskyt je opět větší.
Jednak nejsou některé časné úhyny kontrolovány a jednak jsou některé rozštěpy chovateli záměrně zapřeny.Zajímavé je,že u psů se rozštěpové vady vyskytují dvojnásobně častěji než u fen.
 

 
Zalomený ocásek
 
Při výskytu této vady nemá štěně při narození ocásek rovný a přirozeně ohebný,ale v různé míře zdeformovaný s omezenou hybností.Vypadá jako dříve zlomený,jedenkrát nebo vícenásobně a křivě srostlý.
Jeho hybnost je více či méně omezena.Je to kombinovaná vada zdravotní i exteriérová.Kupírováním ocásku je problém vyřešen.Výskyt je ojedinělý a není statisticky evidován.
 

 
Paspárky na zadních končetinách
 
Zadní končetina má normálně jen čtyři prsty.V místě teoretického palce se někdy vyskytuje pátý,popř. i šestý prst.Stává se,že kostní články těchto prstů chybí.Z původních tří kůstek bývá někdy jen jedna,která nese drápkové lůžko.Je to exteriérová vada,která se řeší drobným chirurgickým zákrokem – Paspárky se odstraní zároveň s kupírováním zalomeného ocásku.Výskyt této vady je také vzácný a opět není statisticky evidován.
 

 
Nevyvinutí řitního otvoru
 
Těžké zdravotní postižení končí vždy úhynem.Štěně prostě nemá vyvinut řitní otvor a nemůže kálet.Zpočátku saje a je normálně životaschopné,po několika dnech sát přestává,stává se apatické,slábne a kolem jednoho týdne věku hyne.Postižené štěně by mělo být utraceno,protože nemá šanci přežít.Stejně jako u rozštěpů i zde se může stát,že štěně uhyne,není prohlédnuto a vada není zjištěna.Výskyt je vzácný a opět není statisticky evidován.
 
Tyto uvedené vrozené vady jsou pro boxery typické.Přestože jsou popsány jednotlivě,neznamená to,že se nemohou vyskytnout třeba i všechny u jednoho štěněte najednou.Mohou.A samozřejmě se mohou vyskytnout i mnohé další,které však pro boxery jako plemeno typické nejsou.               

hit counter