Vytrvalostní zkouška
 
 
Vytrvalostní zkouška ( dále jen VZ ) podává důkaz o tom,že pes je schopen vydržet určitou tělesnou námahu,aniž by se na něm projevily známky větší únavy.Při tělesných poměrech tykový důkaz může poskytnout běh,který způsobuje zvýšenou námhu vnitřních orgánů ( zvláště oběhového systému a plic ) a pohybového aparátu.Projeví se však i některé povahové vlastnosti ( např.temperament a tvrdost ).Bezproblémovému absolvování této zkoušky je důkazem toho,že pes je zdravý a disponuje požadovanými vlastnostmi.
 
Podmínky konání VZ
a) VZ pořádají jednotlivé pobočky.Termíny a místo konání musí být zařazeny do termínového      
  kalendáře Boxerklubu ČR a zveřejněny ve zpravodaji jako ostatní chovatelské akce.
b) VZ nesmí být vykonávána,je - li venkovní teplota vyšší než 20°C a nižší než 0°C
c) stane - li se v průběhu zkoušky jakákoli újma na zdraví psa nebo psovoda,není za ně zodpovědný pořadatel.
 
Podmínky účasti na VZ
VZ se může zůčastnit jedinec starší 12 měsíců,který nevykazuje žádné známky onemocnění a je v dobré výživné a psychické kondici.
 
Hodnocení VZ
a) hodnocení provádí rozhodčí Boxerklubu ČR,který je oprávněn tuto zkoušku posoudit
b) taktéž provede záznam do výkonostního a výstavního průkazu psa/feny
c) jedinci,kteří neabsolvují předepsanou vzdálenost za určenou dobu,nebo jedinci,kteří budou ze zkoušky pro nesplnění,pro zranění nebo její nedodržování odvoláni,získají ocenění " nesplnil "
 
Prováděcí pokyny k VZ
a) běh psa:
Maximální časový limit pro absolvování trati je tři hodiny.Pes je upoután na dostatečně dlouhém vodítku a pohybuje se vedle běžícího psovoda vlevo,nebo na pravé straně jízdního kola.( Není přípustné na vést psa na levé straně jízdního kola ).Trať je dlouhá 20 km.Po absolvování 8 km je vsunuta přestávka 15 minut,po dalších 7 km je další přestávka 20 minut.Poslední úsek je dlouhý 5 km.Během přestávek je dána možnost psu se nenuceně pohybovat.Silně unavené nebo poraněné jedince je rozhodčí povinen za zkoušky odvolat.Rozhodčí doprovází psovody na dopravním prostředku.
 
b) prověření únavy
Po skončení běhu,nejdříve však po 20 minutách,rozhodčí prověří ochotu psa k práci.K tomuto je postačující ovladatelnost psa na vodítku např.dle ZM bez výstřelu.Toto ověřování může provádět více psů najednou.
 
Povinnosti rozhodčího
a) zkontrolovat a podepsat soupisku,kterou odevzdá pověřenému členu výboru
b) kontrolovat dodržování výše uvedených podmínek
c) při první přestávce zkontrolovat tlapky u psů,u kterých se jeví jejich poranění
d) při druhé přestávce zkontrolovat tlapky u všech psů
e) VZ posuzují rozhodčí,kteří jsou na seznamu Boxerklubu ČR s oprávněním tuto zkoušku 
  posuzovat
f) na seznamu může být rozhodčí,člen Boxerklubu ČR,který sám již tuto zkoušku absolvoval
 
Povinnosti pořadatele
a) zajistit vyhovující a co možná bezpečnou trať a doprovodné vozidlo
b) zajistit soupisku účastníků a osvědčení o vykonání zkoušky
c) vedoucím akce bývá poradce chovu,nebo jím pověřený člen
 
 

hit counter