Alergie

 

Jedná se o onemocnění imunitního systému, kdy organismus nepřiměřeně reaguje na antigeny z prostředí, které nás běžně obklopují.

Antigeny vyvolávající alergické reakce nazýváme alergeny. Alergie u lidí i u zvířat tak můžeme zařadit mezi civilizační nemoci.Nejčastěji se alergická onemocnění u psů poprvé objevují mezi prvním a druhým rokem života. Některé alergie u fen souvisejí s poruchami jejich pohlavního cyklu. Na řadu alergií však hormonální stav organismu ani věk zvířete nemá vliv. Alergie mohou vzniknout kdykoliv, tj. i u starých zvířat. 

Nejčastější alergeny u psů:

1)   pyly různých rostlin

2)   roztoči

3)     plísně

4)   šupinky odumřelé kůže z různých druhů zvířat,ale i lidí

5)     prach

6)     kouř z cigaret

7)   chemikálie

8)     některé druhy léků

9)     některé složky potravy podávané psu

10)  kousnutí blechou

11)   bodnutí vosou,sršněm,čmelákem nebo včelou 

Případy prudkých alergických reakcí:

1)   senná rýma

2)   astma

3)  lékové alergie

4)   bodnutí hmyzem

5)   alergická reakce na některou potravinu

Projevy:

1)  svědění v obličejové části hlavy,slabinách a podpaždí

2)  lízání a vykusování tlapek

3)  drbání se a vykusování

4)  kýchání,slzení

5) zánět spojivek

6)  kožní reakce – včetně kopřivky

Nejčastější alergie:

1)  V závislosti na druhu vyvolávajícího alergenu se u psů setkáváme s kožními alergiemi, které se projevují svědivými změnami na různých místech tělního povrchu.Často se také vyskytují změny na očních spojivkách a zevních zvukovodech.

2)  U psů je relativně vzácnější výskyt alergických onemocnění dýchacích cest.I zde jejich počet narůstá.Mohou manifestovat na různých částech dýchacího systému.Například jako alergická rýma.

 

Alergická rýma:

Alergická rýma se projevuje kýcháním a čirým vodnatým výtokem z nosu, který se vlivem sekundárních komplikací může měnit v hlenovitý až hnisavý.

Léčba alergického zánětu nosní dutiny:

1)  odstranění styku s vyvolávajícím alergenem (v rámci našich možností)

2)  krátkodobé nebo dlouhodobé podávání protialergických léků (antihistaminika a kortikosteroidy - pokud organismus zvířete na tuto léčbu rychle a spolehlivě odpoví, je prognóza alergické rýmy poměrně dobrá)

 

 

 

 


Alergický zánět průdušek – alergická bronchitida - projev:

1)  zúžení dýchacích cest

2) hromadění hlenu a zánětlivého sekretu v průduškách

3) stažením a zbytněním hladké svaloviny průdušek

4)  akumulací zánětlivých buněk uvnitř sliznice dýchacích cest

 

Vyvolávající antigen u zvířat se bohužel často nepodaří identifikovat. Alergická bronchitida se někdy velmi nesnadno odlišuje od napadení zvířete plicními červy. Podobné příznaky může mít i časná infekce škrkavkami během migrace jejich larev přes plicní tkáň a dýchací cesty.Příznaky se většinou dají poměrně dobře pomocí léků potlačovat.Úplné vyléčení nebývá možné bez odstranění příčiny. Alergická bronchitida může často přejít do takzvané chronické bronchitidy.

Příznaky:

1)  dráždivý kašel

2)   někdy záchvaty dušení

3)   pískavé nebo sípavé šelesty při dýchání

Diagnostika:

1)   rentgenologické provedení snímků hrudníku (nález – zvýraznění stěny jednotlivých drobných         průdušek,přeplnění plic vzduchem – důsledek nedostatečné vydechovaní schopnosti)                                   2)   bronchoskopie                                                                                                                                                               3)   transtracheální laváž (výplach dýchacích cest fyziologickým roztokem,vyšetření laboratorním a mikroskopickým vyšetřením výplašku)                                                                                                           4)   někdy je vhodný rozbor krve a stanovení krevního obrazu                                                                               5)   alergologické kožní testy


Léčba:

1)  akutní dechová tíseň – nitrožilní podání příslušných léků

2)  v případě potřeby připojení na kyslíkový přístroj

3)   dlouhodobé podávání protialergických léků kombinovaných s léky napomáhajícími udržovat průdušky v rozšířeném stavu

 


 

Chronická bronchitida:

Chronická bronchitida je nejčastěji onemocněním psů středního a vyššího věku, především u malých plemen. Příčinou chronické bronchitidy mohou být kromě alergických reakcí i jiná onemocnění dýchacích cest a to  včetně chronických infekcí a některých vrozených vad. Z toho vyplývá i nesnadná precizní diagnostika -  využíváme podobných metod, jež byly uvedeny výše.

Příčinou chronické bronchitidy mohou být i jiná onemocnění dýchacích cest,chronických infekcí či některé vrozené vady.

Úspěšnost léčby je závislá i  na tom, do jaké míry se podaří příznaky nemoci a její komplikace tlumit.Jedná se o léčbu dlouhodobou – celoživotní.Úspěšnost léčby je často závislá na tom,jak se podaří příznaky a komplikace nemoci tlumit.Je zapotřebí omezit fyzickou i psychickou zátěž organismu.U obézních psů je nutné a žádoucí redukovat jejich tělesnou  hmotnost.

Příznaky:

Jsou to nezvratné změny na dýchacích cestách

a) zvazivovatění                                                                                                                                 b) zbytnění sliznice                                                                                                                                                             c) nahromadění hlenů                                                                                                                           d) chronický zánět                                                                                                                                e) dlouhodobý (chronický),pomalu se zhoršující kašel doprovázený sípavými zvuky,zvýrazněnými šelesty na plicích – zejména při výdechu                                                                                                                       f) dušnost  spojená s usilovným výdechem                                                                                                                 g) zvýšená unavitelnost při zátěži

Léčba:

1)               snížením frekvence kašle

2)               potlačení zánětlivých změn – protizánětlivé léky na bázi kortikosteroidů,antibiotika,látky rozšiřující průsvit průdušek –  bronchodilatátory,léky tlumící kašel – antitusika (každý jedinec vyžaduje specifickou terapii pomocí kombinací různých léků – tyto je často nezbytné v průběhu léčby modifikovat)

3)               hydrataci dýchacích cest - inhalací páry, například v místnosti s odpařovačem nebo v koupelně

4)               jako prevence je vhodná i řádná ústní hygiena

5)               pravidelné očkování proti respiratorním virovým infekcím

6)               nepodceňování běžných bakteriálních infekcí (nedůsledná léčba může vést k senzibilaci imunitního systému – může následovat vznik alergického onemocnění)

 

Z charakteristik uvedených nemocí vyplývá,že se jedná o procesy poměrně závažné,dlouhodobé a v mnoha případech i doživotní.Zdravotní problémy nemusí přetrvávat trvale,mohou se v delších nebo kratších intervalech vracet.Toto onemocnění zhoršuje zvířeti kvalitu života,ale neohrožuje zvíře přímo na životě.Z hlediska léčby je nutná spolupráce majitele s veterinárním lékařem – je nutná velká trpělivost obou stran. Pokud se však dodrží základní léčebné a

preventivní postupy, daří se úspěšně vyléčit nebo alespoň utlumit i skupinu těchto nepříjemných onemocnění.

 

 


Atopická dermatitida:

Má podobnou charakteristiku onemocnění jako je u lidí – rodinná charakteristika výskytu a nástup nemoci v ranném věku.Příznaky jsou pozorovány u psů před dosažením tří let a to až u 70% psů.Nejčastějším alergickým onemocněním je bleší pokousání. Bylo prokázáno, že u jedinců trvale zablešených již od raného věku je reakce na bleší pokousání pozdější, a v některých případech jsou projevy alergie méně závažné.Symptomy nastupují převážně mezi 1. – 3.rokem života.

 

Příznaky:

1)             rozlízání končetin

2)             oděrky na nose a hlavě

3)             podráždění kůže v oblasti ohybače paty

4)             podráždění kůže v oblasti natahovače zápěstí

5)           chronická či chronicky se opakující dermatitida

6)           plemenná predispozice

7)           individuální či rodinná anamnéza

8)           povrchový hnisavý zánět kůže

9)         oboustranný zánět spojivek

10)     zánět zevního zvukovodu( u dlouhodobě neléčených případů)

11)   kožní infekce (Malassezia pachydermatis)

12)   při bleším pokousání – pupínky,šupinatostrupovitý zánět kůže v oblasti bederně-křížové,na břiše a na zadních končetinách

Diagnostika:

1)   kožní testy

2)   sérologické krevní testy

Léčba:

1)   předpokládané odstranění alergenu(pacient nebude vystaven alergenu)

2)   léková alergie

3)   při alergii na bleší kousnutí musíme nejprve odstranit blechy

 

hit counter