DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

 

 

Plemenný standard Německého Boxera

 

1/ CELKOVÝ VZHLED

Boxer je středně velký hladkosrstý pes.Jeho stavba těla je kvadratická se silnými končetinami.Suché svalstvo je silně vyvinuté a plasticky se rýsuje pod kůží.Jeho pohyb je živý,plný síly a ušlechtilosti.Boxer nesmí působit nemotorně a těžkopádně.Psi vypadající vyhuble či lehce nevyhovují.

 

2/ DŮLEŽITÉ TĚLESNÉ PROPORCE

Tělesná stavba Boxera je kvadratického rámce.

 

Délka nosního hřbetu a délka lebeční partie jsou v poměru 1:2 (měřeno od spojnice vnitřních očních koutků k vrcholu nosu a k týlnímu hrbolu).

 
 
 
3/ CHOVÁNÍ A CHARAKTER

 

Boxer musí být klidný,vyrovnaný a sebevědomý.Je přítulný a jeho věrnost je proslulá.Boxer je znám svou ostražitostí a odvahou.V rodině je dobrácký,k cizím osobám je nedůvěřivý.Při hře je veselý a přátelský.Ve vážných situacích se stává odvážným a neohroženým obráncem.             Je bystrý,má čichové schopnosti,je ostražitý a odvážný.Díky své ochotě podřídit se,lze ho snadno cvičit.Vhodný je rovněž jako služební pes.Je velmi hravý,dobrácký a nezáludný až do vysokého věku.                                                                                                       Boxer je příjemným a nenáročným společníkem v rodině.Má smysl pro humor a šaškovství.

 

ZÁVAŽNÉ VADY:

1. agresivita                                                                                                           2. záludnost                                                                                                           3. nespolehlivost                                                                                                     4. zbabělost                                                                                                           5. nedostatek temperamentu

    

 

 

 

 

 

 

 

4/ HLAVA

 

Hlava:                                                                                                                   propůjčuje boxerovi typický výraz.Musí být ve správném poměru k tělu,nesmí být ani lehká,ani těžká.Hlava má být suchá,tj.bez  vrásek.          

 

Čenich:                                                                                                                     má být co nejširší a mohutný.Krása hlavy spočívá v harmonickém  poměru mezi velikostí lebky a čenichu.Při pozorování hlavy z kterékoliv strany se nesmí lebka zdát malá, vzhledem k partii čenichu.                                                                                                              
Čenich je mohutně vyvinut ve všech třech prostorových rozměrech.Není tedy ani špičatý,úzký,krátký nebo plochý. Jeho tvar je ovlivněn tvarem čelisti, postave ním špičáků a tvarem pysků.                                                                                                       Špičáky musí stát co nejvíce od sebe a musí být dostatečně dlouhé,aby přední plocha čenichu vypadala téměř čtvercově a tvořila s nosním hřbetem tupý úhel. Vpředu leží okraj horního pysku na okraji dolního.                                                                                             Nahoru ohnutá čelist (brada) se spodním pyskem nesmí výrazně přesahovat horní pysk.Nesmí se však ani pod ním ztrácet.Má být dobře značená,jak při pohledu zepředu,tak i ze stran.         Špičáky a řezáky nesmí být viditelné při zavřené tlamě.                                                 Také jazyk nesmí boxer při zavřené tlamě ukazovat.Rýha v horním pysku musí být zřetelně viditelná. 

Vrásky:                                                                                                                 se přirozeně tvoří na lebeční partii při postavení uší,při zvýšené pozornosti.Od kořene nosu jsou po obou stranách vrásky stále značené. 

Maska:                                                                                                                 tmavá,která se omezuje pouze na čenich a musí se zřetelně odlišovat od barvy hlavy.Jinak působí obličej zasmušile. 

Lebeční partie:                                                                                                     má být co nejštíhlejší a hranatá,je lehce klenutá,týl není příliš vysoký,čelní rýha je dobře značená. 

Vady:                                                                                                                   1.kulatě krátká či plochá nebo moc široká                                                                   2.vráska mezi očima příliš hluboká 

Čelo:                                                                                                                     tvoří s nosním hřbetem zřetelný sklon.Nosní hřbet nesmí být zaražen do čela jako u buldoka,ale nemá být ani spadající či zdvižený jako u pointra. 

Líce:                                                                                                                     jsou úměrně vyvinuté k silným čelistem,aniž by výrazně vystupovaly.Spíše přecházejí v lehkém klenutí k čenichu. 

Tvar čenichu:                                                                                                         dotváří pysky,horní pysk je tlustý a masitý,tak vyplní prázdný prostor nad spodní čelistí a je nesen spodními špičáky. 

Nos:                                                                                                                     je černý,široký,lehce vyhrnutý a má široké nosní dírky,špička nosu leží o něco výše než kořen. 

Chrup:                                                                                                                   spodní čelist přečnívá horní a jen mírně se zvedá nahoru.Horní čelist je široce nasazená na lebeční partii a jenom málo se zužuje dopředu.Chrup je silný a zdravý.Řezáky jsou pokud možno pravidelně uloženy v řadě,špičáky stojí daleko od sebe a mají být dostatečně velké. 

 

 

                                                          ( tomuto říkám zuby správné velikosti)!!!!!!

Oči:                                                                                                                       jsou co nejvíce tmavé,nejsou ani malé,ani zapadlé či vypouklé.Výraz oka prozrazuje energii a inteligenci.Nesmí být hrozivý,ani pichlavý.Okraj víčka musí být tmavě ohraničen. 

vady:                                                                                                                   1.nevybarvené třetí víčko                                                                                         2.světlé nebo-li dravčí oko                                                                                         3.oči příliš blízko posazené k sobě                                          

 

                                                                              TVARY OČÍ

  
 

                                              TYPY NASAZENÍ OČÍ

  

                                                              NEVYBARVENÉ TŘTÍ VÍČKO-VADA

 
 

                                                                  BAREVNÉ KLASIFIKACE OČÍ

 

 

Uši:                                                                                                                       nekupírované uši jsou přiměřeně velké,spíše menší a na pohmat tenké.Jsou široce nasazené od sebe v nejvyšším místě lebeční partie a jsou přiloženy k tvářím – pes je v klidu.                                                                                                                               Při zvýšené pozornosti – spadnou dopředu a vytvoří tak zřetelnou vrásku.                

                                                                             

                                    NEKUPÍROVANÉ UŠI                                 KUPÍROVANÉ UŠI

 

Kupírované uši jsou vysoce nasazené,do špičky kupírované,dlouhé a kolmo nesené,u nasazení nepříliš široké.

(Kupírování uší je od roku 1993 v ČR zakázáno)

 

 

 

                                                                          VADNĚ NESENÉ UŠI

 

VADY PARTIE HLAVY: 

1. nedostatky v ušlechtilosti a celkovém projevu                                                         2. pinčovitá nebo buldokovitá hlava                                                                           3. zasmušilý výraz                                                                                                   4. ukazování zubů nebo jazyka                                                                                   5. příliš špičatý nebo lehký čenich                                                                               6. špásovitý nosní hřbet                                                                                           7. slintání                                                                                                               8. zimní nos                                                                                                           9. světlé zbarvení nosní houby                                                                                   10.tzv.dravčí oko                                                                                                     11.nevybarvené třetí víčko                                                                                         12.špatně kupírované uši                                                                                         13.u nekupírovaných – vlající napolovic postavené nebo úplně postavené uši                 14.růžičkovité uši                                                                                                     15.šikmá spodní čelist                                                                                             16.chybně postavené a málo vyvinuté zuby                                                                 17.nefunkční chrup po nemoci

 

                                                    VÝVOJ HLAVY OD R.1987        PO R.1999

 

  

ANGLICKÝ TYP HLAVY                                                AMERICKÝ TYP

 

 

                                                                            EVROPSKÝ TYP HLAVY

  

 

5/ KRK                                                                                                                                         horní linie krku probíhá v elegantním oblouku od zřetelně vyznačeného týlního hrbolu ke kohoutku.Krk má být dostatečně dlouhý,kulatý,silný,svalnatý a suchý.

 

6./ PŘEDNÍ KONČETINY:

při pohledu ze předu:                                                                                                               rovné,paralelně postavené k sobě,se silnými kostmi 

lopatka:                                                                                                               dlouhá a šikmá,pevně spojená s trupem,neměla by být příliš osvalená 

rameno:                                                                                                                                   dlouhé a tvoří s lopatkou pravý úhel

 

                                      PRAVÝ ÚHEL RAMENE S LOPATKOU

 

předloktí:                                                                                                                                   kolmé,dlouhé a suše osvalené 
 
kloub zápěstní:                                                                                                                         silný,výrazný,ale nezduřelý 

záprstí:                                                                                                                                         krátké,téměř kolmo postavené k zemi 

tlapky:                                                                                                                                   malé,kulaté a uzavřené,silné polštářky s tvrdou kůží

 

VADY PŘEDNÍCH KONČETIN:                                           

1.francouzský postoj                                                                   2.volná lopatka                                                                         3.volný loket                                                                             4.měkké zápěstí                                                                         5.zaječí tlapky                                                                           6.ploché neuzavřené tlapky

     

 

 

 

 

 

 

                                                                        SPRÁVNÉ POSTAVENÍ PŘEDNÍCH KONČETIN

 
7.STAVBA TĚLA

Je kvadratická,trup spočívá na rovných a pevných nohách,se silnými kostmi

kohoutek:                                                                                                             má být naznačen 

hřbet:                                                                                                                   krátký,pevný,přímý,široký a silně osvalený,včetně bederní partie 

záď:                                                                                                            
je lehce skloněná,ploše klenutá a široká

hrudní koš:                                                                                                             měl by být hluboký-sahající až k lokti 

předhrudí:                                                                                                             dobře vyvinuté (osvalené) 

žebra:                                                                                                                   dostatečně klenutá,ale ne sudovitě zaoblená,mají dosahovat daleko dozadu

spodní linie:                                                                                                                   probíhá v ladné křivce dozadu,slabiny jsou krátké,pevné,lehce vykasané
Vady ve stavbě těla

1.příliš široká či úzká hruď                                                                                         2.prověšený trup                                                                                                     3.kapří hřbet                                                                                                           4.hubený hřbet                                                                                                       5.bedra dlouhá a úzká či vpadlá                                                                                 6.slabé spojení se zádí                                                                                             7.klenutá bedra                                                                                                 8.spáditá záď                                                                                                       9.úzká pánev                                                                                                           10.prověšené břicho                                                                                                 11.vpadlé slabiny

  

 

8.ZADNÍ KONČETINY

při pohledu ze zadu:                                                                                              mají být rovné,dobře osvalené,svalovina má být pevná a plasticky se rýsující.

   

SPRÁVNÉ POSTAVENÍ A OSVALENÍ ZADNÍCH KONČETIN

Stehno:                                                                                                                                       dlouhé a široké,úhel kyčelního a kolenního kloubu musí být co nejméně tupý

 

SPRÁVNÉ ÚHLENÍ ZADNÍCH KONČETIN

  

SPRÁVNÉ ÚHLENÍ ZADNÍCH KONČETIN

 

bérce:                                                                                                           jsou velmi osvalené 

hlezenní kloub:                                                                                           silný,dobře značený,ale ne zduřelý a je položen v úhlu asi 140°

záprstí:                                                                                                 krátké,se sklonem k zemi v úhlu 95-100°
tlapky:                                                                                                       o něco delší než přední,uzavřené (tzv.kočičí tlapka) a mají silné polštářky s tvrdou kůží

 

VADY ZADNÍCH KONČETIN:  
1.slabé osvalení                                                                                                       2.příliš nebo nedostatečně osvalená zadní končetina                                                     3.šavlovitý postoj                                                                                                   4.sudovitý postoj                                                                                                     5.kravský postoj                                                                                                   6.zaječí tlapky                                                                                                         7.úzké postavení v hleznech                                                                                     8.paspárky                                                                                                             9.ploché tlapky                                                                                                       10.roztažené tlapky 

 

9. OCAS
Nasazený spíše vysoko než nízko,krátce kupírovaný (na 2-3 články) a nesený vzhůru.       Nekupírovaný by neměl být zalomený.

 

10. POHYB                                                                                                               živý,plný síly a ušlechtilosti                                                                                                              

 

PROSTORNÝ POHYB

   

 

11. KŮŽE                                                                                                                                     suchá,elastická a bez záhybů 
 
12. SRST  
krátká,tvrdá,lesklá a přilehlá 
 
13. BARVA
Je zlatá nebo žíhaná 

Zlatá barva:                                                                                                          od světložluté až k tmavé jelení červené.Nejkrásnější zbarvení je zlatočervené,středně syté.


  

 

 

 

 

   

VARIANTY VE ZBARVENÍ:

Bílé znaky:                                                                                             nejsou v zásadě zamítnuty,mohou však pokrývat maximálně jen třetinu těla 

   1/3 BÍLÝCH ZNAKŮ

 

VADY ZBARVENÍ:                                                                                                                       1. přes oči přesahující maska                                                                                     2. velmi husté či ojedinělé žíhání                                                                               3. nečistá základní barva                                                                                           4. čistě černí nebo bílí jedinci                                                                                   5.jedinci s více než 1/3 bílého zabarvení

 

                                                                                                                                                 
  ČERNÝ S BÍLÝMI ZNAKY -VADA- VYŘAZUJÍCÍ Z  CHOVU
 

  BÍLÝ STRAKOŠ – VADA – VYŘAZUJÍCÍ Z CHOVU 

 

 

DALŠÍ VYŘAZUJÍCÍ VADA Z CHOVU:

 

Jedno nebo oboustranný kryptorchismus ( nesestouplé jedno nebo obě varlata) 

 

14. VÝŠKA                                                                                                                                   měřeno od kohoutku přes lokty k zemi (rovný a pevný podklad pod psem)  
fena:   53 - 59 cm
pes:     57 - 63 cm

 

15.HMOTNOST  
fena:     při kohoutkové výšce 56 cm – asi 25 kg                                                               pes:       při kohoutkové výšce 60 cm – přes 30 kg

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hit counter