DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 
Nejvýznamnější ch.s.Německa – vom Dom
 
Dříve než si řekneme něco o skvělé chovatelské stanici v.Dom a jejím více než pozitivním vlivu na další chov a rozvoj boxera,musíme si také něco povědět o lidech,kteří tuto stanici vlastnili a vybudovali.Tato z našeho pohledu historická role,připadá manželům Friderum a Philipovi Stockmann.Ti spojili své životy s boxery prakticky hned v mládí a měli to štěstí,že zároveň v té době rasa jako taková vznikla.Proto historie boxera úzce souvisí s historií chovatelské stanice v.Dom.
Friderum v.Miriam se narodila v roce 1891 v Ryze.Roku 1909 přijela jako osmnáctiletá dívka studovat do Mnichova umění.Protože měla mimořádný cit a nadání,velmi brzy se stala známou malířkou a řezbářkou.
 
 
 
 
 
V roce 1910 získala díky svému budoucímu manželovi prvního boxera,který byl krásný a pro chov nadějný Rolf v.Vogelsberg.
Ve stejném roce si nechala zaregistrovat název své chovatelské stanice v.Dom,který byl následných 50 let vlastně příjmením celé řady skvělých boxerů.
Bohužel nelze vyjmenovat všechny odchovy,které dobyly slávu,některé totiž stvrdily svou důležitost až v následných generacích.Nejdůležitější snad je to,,že boxeři v.Dom dávají impuls dalšímu rozvoji v chovu,a to jak v Německu,tak i v dalších zemích Evropy včetně Čech a USA.
 
 
 
Friderum Stockmann se díky svému uměleckému cítění a vkusu nejvíce podílela na standartu boxera a na jeho správném estetickém výkladu.Již v dobách,kdy se ještě tehdejší boxeři na hony vzdalovali dnešním představám,vymodelovala několik soch a namalovala množství kreseb,tak dokonalých,že se jim podobají teprve současní šampioni.
Mimo chovatelskou činnost se paní Stockmann věnovala také funkci rozhodčí a touto prací pozitivně působila na další rozvoj chovu.Často posuzovala v Německu a zároveň také v Anglii a USA.Se svým manžele Philipem založila časopis Boxer-Blätter,který vychází v Německu jako oficiální zpravodaj Německého boxerklubu dodnes.
 
 
 
Skutečně prvním světově známým odchovem v.Dom byl vnuk Rolfa v.Vogelsberg,žíhaný šampion Iwein v.Dom
 
 
Iwein vom Dom
 
Byl ve své době překrásný a prakticky neměl srovnatelného konkurenta.Jeho výstavní kariéra však byla výrazně omezena pro jeho agresivitu v kruhu.Zcela dokonale se však osvědčil jako plemeník.Iwein v.Dom,který do historie nesmazatelně vstoupil jako otec multišampiona Sigurda v.Dom,který byl zakladatelem do té doby nejúspěšnější krevní linie.Sigurda můžeme považovat za důležitý mezník na cestě k moderním boxerům.Právě díky němu boxeři nabrali
na výšce.Začaly se prosazovat ušlechtilejší stavby těla,stále častěji se objevovaly správné
hlavy s bohatými pysky,a čím dál méně boxeři ukazovali zuby.Sigurd po sobě zanechal celou řadu vítězů a šampionů,z nichž nejvýznamnější byli bratři Zero a Zorn v.Dom a také Xerxes v.Dom
 
  
                                          Sigurd vom Dom                                                     Zero vom Dom
 
 
Zorn vom Dom
 
Zero sklízel úspěchy především na výstavách,byl držitelem těch nejvyšších titulů včetně titulu „Světový vítěz“ z První světové výstavy psů ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1935.V chovu se ale lépe osvědčil jeho bratr Zorn,který byl mimo jiné otcem nejkrásnějšího boxera,který se do té doby narodil.Tímto psem nebyl nikdo jiný než Lustig v.Dom (nar.28.12.1933)
 
  
Lustig vom Dom
        Lustig měl výbornou tělesnou stavbu,vynikající ušlechtilou hlavu,stejně tak výrazný temperament a povahu.Měl nevídanou výstavní kariéru,nikdy nebyl poražen a stejně vynikajícím způsobem se osvědčil jako plemeník.V Německu po sobě zanechal v přibližně 40ti vrzích mnoho cenných potomků.Nemusím zdůrazňovat,že druhá polovina třicátých let byla v celé Evropě a především pak v Německu více než složitá.Vedle neštěstí lidského měli své osudy také zvířata.Když všechno nasvědčovalo blížící se válce,využila paní Stockmannová svých kontaktů v USA a zorganizovala prodej těch nejlepších boxerů za oceán.V USA se chov boxerů právě v této době stával velmi populárním,proto nebyl vůbec žádný problém dobře prodat psy z Evropy,tak aby se dostali do rukou chovatelům.
       Takto byli prodáni například:
       1.) Sigurd v.Dom
       2.) Lustig v.Dom
3.) Dirndl v.Stolzenhof (pes,který byl držitelem nejvyššího certifikátu vydávaného pro potřeby policie)
4.) Dorian v.Marienhof – vnuk Sigurda v.Dom
 
 
 
Dorian v.Marienhof
 
 
Všichni tito jmenovaní boxeři i v USA dosáhli ohromných úspěchů a získali přezdívku „Velká čtyřka“.Stejně tak byli bohatě využíváni v chovu a významně posloužili rozkvětu plemene v USA a Anglii.Po skončení II.světové války doplňovaly obraz zničeného Německa i zničené chovy snad všech plemen psů.
U našich boxerů znovu zasáhla paní Stockmann a organizovala importy potomků „Velké čtyřky“ z USA zpět do Německa.Pouze díky tomuto zásahu mohl poválečný chov v Evropě navázat na své staré tradice a pokračovat v původních úspěšných odchovech.
Pan Philips Stockmann zemřel v roce 1946.Paní Friderum Stockmann svého manžela přežila o 26 let a až do konce svého života chovala boxery.Zemřela v roce 1972 v Bavorsku,kolébce naší rasy.Historii svého života vyznala v knize „Můj život s boxery“,která byla později přeložena do mnoha jazyků a která může dodnes sloužit jako bible chovatelům na celém světě.
 

hit counter