zdroj: Zpravodaj 3/2000     zpracoval: MVDr.Jaromír Špicera (vrozené vady štěňat)

zdroj: Zpravodaj 4/1999     zpracovala: Ing.Michaela Pribáňová

 

Fenomén zvaný "Bílý boxer"

 

 

Nejpreve něco o vrozených vadách:                                        

 

Vadou obecně rozumíme něco nenormálního a nežádoucího.Vada vrozená je taková vada,s kterou se štěně narodilo,v době porodu ji už má (např. roz- štěpové vady,vodnatost hlavy,zalomené ocásky apod.).Nepatří sem např. kryptorchismus,protože v přesném smyslu slova jsou v době svého narození všichni psi kryptorchidní.Varlata se totiž vývojově zakládají v břišní dutině a do šourku sestupují až v době několika týdnů po porodu.

 

Důležité rozdělení vrozených vad:                                                              

 

a) vady zdravotní,např.již zmíněné rozštěpy.Jsou to vlastně takové chorobné stavy,které štěněti umožňují život s nějakým zdravotním postižením nebo taky někdy nejsou slučitelné se životem.                                                                                                                
b) vady exteriérové.Štěně je defakto zdravé,leč z pohledu požadavků plemenného standardu vadné,např.bílá štěňata.

 

Bílá stěňata,resp.strakoši - vada exteriéru:

Jde o běžně se vyskytující exteriérovou vadu.Podle standardu je bílá barva přípustná,pokud nepřesahuje 1/3 povrchu těla a pokud není její rozmístění nápadně asymetrické.Za bílé se označuje takové štěně,které je buď celé,nebo téměř celé bílé.V případě strakoše rozsah bílého zabarvení přesahuje povolenou 1/3 povrchu těla.                                                                                            

Výskyt této vady byl,je a bude logickým důsledkem historie vývoje boxera jako plemene.Při jeho tvorbě totiž byli do třicátých let připouštěni do chovu i jedinci bíle zbarvení boxeři a do čtyřicátých let i strakoši.                                        
 
Každá generace boxerů tedy do určité míry nese toto dědičné zatížení pro možný výskyt.Jinak řečeno - určitá míra výskytu bílých štěňat je normální.A kolik že je ta normální míra?
 
Podle různých statistik se toto číslo pohybuje kolem 10 - 25%.Teoreticky vzato by tedy v každém vrhu mělo být bílé štěně a mělo by se to brát jako normální věc.Ono to totiž normální věc je,protože přírodě se nedá poroučet.

Zajímavost:                                                                                                                            U bílých štěňat se nehovoří o albínech.Albín je takový jedinec,který nemá vůbec žádný pigment a barva očí je červená nebo vodově modrá.Bílí boxeři mívají barevné oči,obvykle se o albíny nejedná.

   

 

Genetika v barvě srsti - gen bílé barvy

 

U boxerů existují tři typy barevných znaků:                                                            
a) celobarevní (Plain)                                                                                                  
b) s bílými znaky (Flashy)                                                                                               c) bílí (Check)

 

U boxera jsou za zbarvení zodpovědné poze dva geny:                                                   a) gen plné barvy (solid color gen - S)                                                                              b) gen bílé barvy (marking pattern gen/white gen - Sw),který způsobuje bílé znaky nebo bílé zbarvení.

Ani jeden z obou těchto genů není dominantní.To znamená,že pokud má boxer oba geny,projeví se to v jeho "kombinovaném zbarvení" (to znamená,že půjde o barevného boxera s bílými znaky).

Je důležité vědět,že geneticky celobarevný boxer může mít malé znaky na packách,hrudníku a břichu.Protože bílá barva není barvou srsti,ale pouze znakem,je bílý boxer buď zlatý nebo žíhaný.

Pokud bílá barva pokrývá celé tělo,nikdy nevíte,o kterou barvu vlastně jde (pokud nepochází ze dvou stejně barevných rodičů,pak je to jasné).

A teď to zajímavé - ze spojení dvou bílých nealbinotických rodičů se mohou rodit vedle bílých i standardně zbarvená štěňata.Ze spojení bílého a celobarevného boxera vznikne 100% štěňat barevných s bílými znaky.Pokud se toto stane,měla by být genetika bílého boxerapřezkoumána,protože toto mohl způsobit gen strakatosti,o kterém se předpokládá,že u plemene boxer není přítomen.Tato teorie však není prokázána a tak by tato informace neměla v současnosti vést jednotlivce k přílišné důvěře v tuto teorii.

Barevná štěňata s bílými znaky jsou velmi líbivá a v poslední době žádaná a oceňovaná ve výstavním kruhu.Použitím geneticky celobarevného boxera v jakémkoliv spojení garantuje,že ani jedno ze štěňat nebude bílé.

Zdá se,že ti z chovatelů,kteří stále cítí,že by se chtěli vyhnout bílým štěňatům za každou cenu,mohou učinit tento jednoduchý krok.

Obrazek    

Ale abychom byli fér - je nemožné s jistotou vědět,zda je pes geneticky celobarevný nebo má pouze velmi malé bílé znaky.Ale použití psa s pouze malými bílými znaky je alespoň méně pokrytecké.
 
Chovatelé se po desetiletí snaží vymýtit boxery,u kterých převažuje bílá barva nad zlatou nebo žíhanou.Znovu a znovu se ve vrzích objevují štěňátka,u nichž bílá barva vítězí na celé čáře.

Přestože jsou bílá štěňata z chovu vyřazována po dobu více jak šedesáti let,stále se rodí skoro čtvrtina bílých boxerů.

 Asi 25% všech štěňat boxerů jsou štěňata bílá nebo téměř bílá,což znamená,ženejsou ani vzácná,ani neobvyklá.

(Můj poznatek: Dříve se bílá štěňata utrácela.Pokud se nějaký bílý jedinec objevil jako dospělec - a lidé se samozřejmě pro jeho neobvyklost všimli - rozšířila se mezi laiky fáma,že štěňata bílého boxera je obrovská vzácnost. Čehož někteří vykukové využili a pokud se jim i v nepapírovém odchovu objevil bílý jedinec prodávali jej za nehorázné  částky.)

Pokud se jedná o zdravotní problémy bílých jedinců,nelze je potvrdit ani vyvrátit,protože u nás chybí jakékoliv podklady.

 


hit counter