ZKUŠEBNÍ ŘÁDY PODLE NZŘ
ZM

 

 

A/ STOPA

 

Vlastní,180-200 m dlouhá,15 minut stará,1x lomená v pravém úhlu,1 předmět na konci stopy,časový limit pro vypracování stopy – 10 minut

 

Bodové hodnocení:                                                                                                                   sledování stopy                                                                                                           40 bodů

předmět                                                                                                                     10 bodů

                                                                                                                  celkem : 50 bodů

 

 

B/ POSLUŠNOST

1.přivolání psa                                                                                                           10 bodů

2.ovladatelnost psa na vodítku                                                                                   10 bodů

3.sedni,lehni,vstaň                                                                                                       10 bodů

4.aport volný                                                                                                             10 bodů

5.odložení psa                                                                                                             10 bodů

                                                                                                                    celkem : 50 bodů

 

C/ OBRANA

 

1.průzkum terénu:                                                                                                                                                         terén - 40x50m

cvičební plocha se 6 zástěnami – 80x100m

pes má vyběhnout na každou stranu 1x ( na poslední 2 zástěny )

rozhodčí stanoví,na kterou stranu průzkum začne                                                                   pes má průzkum terénu provádět rychle a se zájmem                                                                   v přírodním terénu má prověřit možné úkryty,zástěny má obíhat                                         neoběhnutí zástěny znamená ztrátu 2 bodů.Pomalé provádění bez zájmu,opakování povelů,tleskání,hvízdání apod.znamená ztrátu až 5 bodů                                           celkem: 10 bodů

 


2.označení pomocníka:

 

povolen povel : „K noze“

Při druhém směru je pes přímo naveden na částečně ukrytého pomocníka a má jej vyštěkat.

Psovod se přitom zastaví a může psa povzbuzovat.                                                                   Pes má vyštěkávat intenzivně,aniž by přišel do kontaktu s pomocníkem.

Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a odvolá jej k noze.                                                       Vyzve pomocníka k opuštění úkrytu,přičemž může psa přidržet za obojek.

jiné označení pomocníka než štěkáním znamená ztrátu 3 bodů                         celkem: 10 bodů 3.přepadení psovoda:

 povoleny povely: „ZADRŽ“

                         „PUSŤ“

 

Psovod se psem na vodítku stojí asi 5 kroků před pomocníkem vyzbrojeným obuškem,který na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok.                                                                               V okamžiku útoku pouští psovod vodítko a může povzbuzovat psa k zákroku. Pes má proti útočícímu pomocníkovi zakročit zákus do ochranného rukávu.                                                       Po zákusu pomocník se psem bojuje,přičemž se snaží nápřahy obuškem,případně křikem psa odehnat.                                                                                                                                 Na pokyn rozhodčího přestává pomocník bojovat a zastaví se.                                                 Pes ho má sám nebo na povel psovoda okamžitě pustit a střežit.                                         Psovod jde na pokyn rozhodčího ke psu,zařadí se k němu a přidrží jej za obojek.Nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa z rukávu v průběhu boje znamená ztrátu až 5 bodů 

                                                                                                                                                    celkem : 10 bodů

 

 

 

4.zadržení pomocníka:

povoleny povely: „ZADRŽ“

                         „PUSŤ“

Rozhodčí dá pomocníkovi pokyn k útěku,který přitom může dráždit psa.                               Když je pomocník vzdálen nejméně 25 kroků vypouští psovod na pokyn rozhodčího psa k zadržení a běží za ním. Pes má pomocníka rychle a rázně zadržet zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu psa pokračuje ještě asi 10 kroků a na pokyn rozhodčího se zastaví. Pes má sám nebo na povel pustit a střežit.                                                                                 Psovod se zařadí ke psu a připoutá jej na vodítko.

Nepřesvědčivý zákrok nebo utržení psa v průběhu boje znamená ztrátu až 5 bodů                                                                                                                                                   celkem: 10 bodů


 5.zkouška odvahy:

Hodnotí se v průběhu cviku 3 – „přepadení psovoda“,kdy rozhodčí posuzuje reakci psa na nápřahy obuškem.                                                                                                                 Celkem : 10 bodů
ZNÁMKA

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ

CELKEM

STOPA

POSLUŠNOST

OBRANA

 

VÝBORNĚ

50-47

 

 

 

VELMI DOBŘE

46-45

 

 

 

DOBŘE

44-40

 

 

 

DOSTATEČNĚ

 

 

 

 

NEDOSTATEČNĚ

 

 

 

 


(TABULKA JE JEN ORIENTAČNÍ)

  


ZVV 1

 

 

A/ STOPA

 

Vlastní,minimálně 30 minut stará,350-400 kroků dlouhá,2x lomená v pravém úhlu,2 předměty.

Časový limit pro vypracování je 10 minut.

 

Bodové hodnocení :                                                                                                                 sledování stopy                                                                                                       80 bodů  

předměty                                                                                             (10+10 ) = 20 bodů                                                                                                                       celkem: 100 bodů

 

 B/ POSLUŠNOST

 

1.ovladatelnost psa na vodítku                                                                                     10 bodů

2.sedni,lehni,vstaň                                                                                                       10 bodů

3.odložení psa za pochodu vleže                                                                                 10 bodů

4.přivolání psa                                                                                                             10 bodů

5.štěkání psa na povel                                                                                                 10 bodů

6.aport volný                                                                                                               10 bodů

7.skok vysoký                                                                                                             10 bodů

8.šplh                                                                                                                         10 bodů

9.kladina                                                                                                                     10 bodů

10.odložení psa                                                                                                           10 bodů

                                                                                                                  celkem : 100 bodů

 

C/ OBRANA

 

1.průzkum terénu:

terén přírodní 40x50 m nebo cvičební plocha se 6 zástěnami o rozměrech 80x100 m. Pes má vyběhnout na každou stranu 2x (celkem 4 zástěny).                                                           Rozhodčí stanoví,na kterou stranu průzkum začne.                                                                       Pes má průzkum terénu provádět rychle a se zájmem.                                                               V přírodním terénu má prověřit možné úkryty,zástěny má obíhat.

Neoběhnutí zástěny znamená ztrátu 2 bodů.Pomalé provádění bez zájmu,opakování

povelů,tleskání,hvízdání apod.znamená ztrátu až 5 bodů.                                   celkem: 10 bodů

 

2.střežení a vyštěkání:

Nalezne – li pes pomocníka má jej samostatně vyštěkat a přitom přirozeně střežit.               Psovod se přitom zastaví sám (pokud pes štěká),nebo jej zastaví rozhodčí (pokud pes neštěká). Pes má vyštěkávat intenzivně,aniž by přišel do kontaktu s pomocníkem

Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a odvolá jej k noze.                                                       Vyzve pomocníka k opuštění úkrytu,přičemž může psa přidržet za obojek.

Napadení pomocníka znamená ztrátu až 10 bodů,nevýrazné či přerušované štěkání znamená ztrátu až 5 bodů.                                                                                         celkem: 5+10 bodů

 

3.prohlídka a výslech:

Pomocník vystoupí na určené místo a otočí se čelem ke psovodovi.                                              Ten jej vyzve ke vzpažení.                                                                                                         Do té doby může psovod přidržovat psa za obojek.                                                                   Pak psa položí ve vzdálenosti 5 krků od pomocníka,provede jeho prohlídku a odzbrojí jej.         Po prohlídce se vrátí ke psu,posadí ho a dá pomocníkovi pokyn k připažení.                           Následuje výslech pomocníka,při kterém může psovod opět psa přidržet za obojek.

Pes má po celou dobu prohlídky a výslechu pomocníka střežit,aniž by štěkal nebo se nechal rozptylovat okolím.

Pokud pes během prohlídky pomocníka napadne je cvik anulován!!!           celkem: 5 bodů

 


4.přepadení psovoda při výslechu.

Zpočátku klidný výslech přejde v hádku,během níž provede pomocník útok na psovoda.           Psovod uvolňuje psa a může dát povel k zákroku.                                                                   Pes má proti útočícímu pomocníkovi zakročit zákusem do ochranného rukávu.                             Po zákusu pomocník se psem bojuje,přičemž se snaží nápřahy rukou,případně křikem psa odehnat.                                                                                                                                     Na pokyn rozhodčího přestává pomocník bojovat a zastaví se.                                                     Pes ho má sám nebo na povel psovoda okamžitě pustit a střežit.                                         Psovod jde na pokyn rozhodčího ke psu,zařadí se k němu a přidrží jej za obojek.

Nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa z rukávu v průběhu boje znamená ztrátu až 10 bodů.

 

                                                                                                                      celkem: 15 bodů

 

5.zadržení pomocníka:

Rozhodčí předá pomocníkovi obušek a dá mu pokyn k útěku bez dráždění psa.                           Když je pomocník vzdálen nejméně 50 kroků vypouští psovod na pokyn rozhodčího psa k zadržení a běží za ním. Pes má pomocníka rychle a rázně zadržet zákusem do ochranného rukávu.                                                                                                                               Psovod se zastaví v polovině vzdálenosti mezi výchozím místem a místem dostižení pomocníka psem.                                                                                                                               Pomocník po zákusu psa pokračuje v útěku ještě 10 kroků a na pokyn rozhodčího se zastaví.     Pes má sám nebo na povel psovoda pustit a střežit.                                                             Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího,zařadí se k němu a přidrží jej za obojek.

Nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 10 bodů.              

 

                                                                                                                        celkem: 25 bodů

 

                                                                                                                                       

6.zkouška odvahy:

Psovod drží psa za obojek a pomocník odbíhá do vzdálenosti 10 krků od psovoda. Přitom může psa dráždit.                                                                                                                               V uvedené vzdálenosti se otočí a útočí proti psu.                                                                         Současně psovod vypouští psa,zůstává stát na místě a může psa povzbuzovat po celou dobu zákroku.                                                                                                                           Pomocník se snaží výhružnými nápřahy obuškem odradit psa od zákroku.                                   Pes má rychle a přesvědčivě zadržet pomocníka zákusem do ochranného rukávu.                 Pomocník se psem po zákusu dále bojuje a nápřahy se 2 údery se jej snaží odehnat.                   Na pokyn rozhodčího se zastaví.                                                                                                   Pes jej má sám nebo na povel psovoda okamžitě pustit a střežit.                                       Psovod jde ke psu na pokyn rozhodčího a upoutá jej na vodítko.                                           Pomocníkovi odebere obušek a bočním doprovodem jej odvede k rozhodčímu.

Nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa z rukávu v průběhu boje znamená ztrátu až 20 bodů.                                                                                                                         celkem: 30 bodů 

                                                                                                                            celkem za obranu: 100 bodů

 


ZVV 2

 

A/ STOPA

 

Stopa cizí,60 minut stará,650-700 kroků dlouhá,2x lomená v pravém úhlu,2 předměty

Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.

 

Bodové hodnocení:                                                                                                           sledování stopy                                                                                                           80 bodů

předměty (10+10)                                                                                                     20 bodů

                                                                                                                  celkem : 100 bodů

 

 

 

B/ POSLUŠNOST

 

1.ovladatelnost psa bez vodítka                                                                                   10 bodů

2.sedni,lehni,vstaň (pes je před psovodem)                                                                 10 bodů

3.odložení psa za pochodu v stoje                                                                               10 bodů

4.přivolání psa                                                                                                             10 bodů

5.štěkání psa na povel ( pes stojí 1 krok před psovodem)                                           10 bodů

6.plížení psa                                                                                                               10 bodů

7.aport skokem (přes 1 m vysokou překážku)                                                           10 bodů

8.aport šplhem (přes překážku typu A)                                                                       10 bodů

9.kladina vysoká                                                                                                         10 bodů 10.odložení psa                                                                                                           10 bodů

                                                                                                                      celkem: 100 bodů

 

  

 C/ OBRANA

 

1.průzkum terénu:       přírodní – 60x100 m

                                  cvičební plocha 80x100 m                                                         10 bodů

2.střežení a vyštěkání                                                                                                   15 bodů

3.prohlídka,výslech a doprovod                                                                                     5 bodů

4.přepadení psovoda při prohlídce                                                                               15 bodů

5.zadržení pomocníka                                                                                                 25 bodů

6.zkouška odvahy                                                                                                       30 bodů

                                                                                                                    celkem : 100 bodůprůzkum terénu:

neoběhnutí zástěny ztráta 2 bodů

pomalé provádění bez zájmu,opakování povelů,tleskání,hvízdání apod.znamená ztrátu až 5 bodů

 

střežení a vyštěkání:

napadení pomocníka znamená ztrátu až 10 bodů

nevýrazné,či přerušované štěkání ztráta až 5 bodů


prohlídka,výslech a doprovod:

bezdůvodné napadení pomocníka – cvik je anulován

 

přepadení psovoda při prohlídce:

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení psa v průběhu boje znamená ztrátu až 10 bodů

 

zadržení pomocníka:

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 10 bodů

 

zkouška odvahy:

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 20 bodů 


ZVV 3

 

A/ STOPA

 

Stopa cizí,3 hodiny stará,1300-1400 kroků dlouhá,2x lomená v pravém úhlu,2 předměty

Časový limit pro vypracování stopy je 25 minut                                                    


Bodové hodnocení:                                                                                                           sledování stopy                                                                                                           80 bodů

předměty (10+10)                                                                                                     20 bodů

                                                                                                                  celkem: 100 bodů

 

 

 

 
B/ POSLUŠNOST

 

1.ovladatelnost psa bez vodítka                                                                                   10 bodů

2.sedni,lehni,vstaň (psovod 20 kroků před psem – používá posuňky)                           10 bodů

3.odložení psa za pochodu v sedě                                                                               10 bodů

4.štěkání psa na povel                                                                                                                 (psovod 20 kroků před psem – použije posuněk, 3x kmitne prstem)                             10 bodů

5.plížení psa                                                                                                                 10 bodů

6.aport šplhem                                                                                                           10 bodů

7.kladina vysoká (žebřík)                                                                                             10 bodů

8.vysílání psa                                                                                                               10 bodů

9.přivolání psa (navazuje na cvik 8.)                                                                             10 bodů

10.odložení psa (psovod v úkrytu)                                                                               10 bodů

                                                                                                                    celkem : 100 bodů

 


 
C/ OBRANA

 

1.průzkum terénu                                                                                                       10 bodů

2.střežení a vyštěkání                                                                                                 15 bodů

3.prohlídka,výslech a doprovod                                                                                     5 bodů

4.přepadení psovoda při doprovodu                                                                             15 bodů

5.hlídání pomocníka                                                                                                     15 bodů

6.zadržení pomocníka a zkouška odvahy                                                                       40 bodů

                                                                                                                    celkem : 100 bodů

 


ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE - OP 1

 

A/ POSLUŠNOST

Podle zkoušky ZVV 1                                                                                                 100 bodů

 

B/ OBRANA

 

1.průzkum terénu                                                                                                       10 bodů

2.střežení a vyštěkání   (5+10)                                                                                   15 bodů

3.prohlídka,výslech a doprovod                                                                                       5 bodů

4.přepadení psovoda při doprovodu                                                                               25 bodů

5.hlídání pomocníka                                                                                                       45 bodů

6.zadržení pomocníka                                                                                                   40 bodů

7.zkouška odvahy                                                                                                         60 bodů

                                                                                                                    celkem : 200 bodů

                                           


průzkum terénu:                                                                                                                       přírodní terén 60x100 m

pes má vyběhnout na každou stranu nejméně 3x

rozhodčí stanoví na kterou stranu průzkum začne

pes má průzkum provádět se zájmem a rychle

v terénu má prověřit možné úkryty

pomalé provádění bez zájmu,opakování povelů,tleskání,hvízdání apod.znamená ztrátu až 5 bodů


 

 

střežení a vyštěkání:

při nalezení pomocníka jej má pes vyštěkat a střežit

psovod se při tom zastaví sám (pokud pes štěká) nebo jej zastaví rozhodčí (pokud pes neštěká)

pes má vyštěkávat intenzivně aniž by přišel do kontaktu s pomocníkem

na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu

psovod odvolá psa k noze

vyzve pomocníka k opuštění úkrytu

napadení pomocníka znamená ztrátu až 10 bodů

nevýrazné či přerušované štěkání znamená ztrátu až 5 bodů

 

prohlídka,výslech,doprovod:

pomocník vystoupí na určené místo

otočí se čelem k psovodovi

psovod jej vyzve k vzpažení a psa odloží ve vzdálenosti 5 kroků od pomocníka

psovod provede prohlídku a odzbrojí jej

následuje výslech pomocníka

provádí se zadní doprovod (psovod je se psem u nohy 5 kroků za pomocníkem)

povel k noze je povolen jen při vykročení

pes má po celou dobu prohlídky,výslechu a doprovodu pomocníka střežit,aniž by štěkal nebo se nechal rozptylovat okolím

pokud pes pomocníka bezdůvodně napadne je cvik anulován!!!!


 

 

 

přepadení psovoda při doprovodu:

doprovod – po 20 krocích provede pomocník útok na psovoda

pes okamžitě a samostatně zadrží pomocníka zákusem do ochranného rukávu

pomocník se pomocí nápřahů a křikem snaží psa zahnat

na pokyn rozhodčího přestane pomocník se psem bojovat

pes sám nebo na povel okamžitě pouští pomocníka

na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a zařadí se k němu

pak pokračuje zadní doprovod do místa hlídání

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 20 bodů

 

hlídání pomocníka:

na určeném místě odloží psovod psa 5 krků od pomocníka a odejde do úkrytu vzdáleném nejméně 20 krků

po 30 vteřinách provede pomocník útok na psa (provádí nápřahy rukou)

pes provede zákus do ochranného rukávu

pomocník dál se psem bojuje a provádí nápřahy rukou

na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví

pes sám nebo na povel psovoda okamžitě pouští a střeží

na pokyn rozhodčího provede pomocník další útok na psa

pes provede zákus do ochranného rukávu

pomocník se psem bojuje a provádí nápřahy rukou

na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví

pes sám nebo na povel psovoda okamžitě pouští a střeží

na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a bočním doprovodem odvede pomocníka k rozhodčímu

povel k noze je povolen pouze při vykročení

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 20 bodů

 

zadržení pomocníka:

rozhodčí pošle psovoda se psem do úkrytu

na pokyn rozhodčího se psovod se psem přesune do výchozího místa pro zadržení

vzdálenost 100 kroků vyběhne bez dráždění z úkrytu pomocník vyzbrojený obuškem

psovod jej vyzve k zastavení

pak vysílá psa k zadržení a následuje jej

pes od pomocníka 40 kroků – provede pomocník protiútok proti psu

pomocník se snaží nápřahy případně křikem psa odehnat

pes má rázně a rychle zadržet zákusem do ochranného rukávu

psovod se zastaví v polovině vzdálenosti mezi výchozím místem a dostižením pomocníka

pomocník po zákusu psa pokračuje v boji a nápřahy a 2 údery se snaží psa odradit

na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví

pes má sám nebo na povel okamžitě pustit pomocníka a střežit

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 20 bodů


 

 

 

zkouška odvahy:

navazuje bezprostředně na cvik „zadržení pomocníka“

pokyn rozhodčího – proveden další útok na psa – snaží se jej nápřahy a křikem odehnat

pes zakročí zákusem do ochranného rukávu

pomocník se psem dál bojuje

pomocník provede další nápřahy a 2 údery

pokyn rozhodčího – pomocník se zastaví

pes sám nebo na povel psovoda okamžitě pouští a střeží

na pokyn rozhodčího – psovod jde ke psu a zařadí se k němu

psovod odebere pomocníkovi obušek

bočním doprovodem jej odvede k rozhodčímu

povel k noze je povolen pouze při vykročení

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení psa v průběhu boje znamená ztrátu až 30 bodů

 


ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE – OP 2

 

A/ POSLUŠNOST

 

Podle zkoušky  ZVV 3

 

 

B/ OBRANA

 

1.průzkum terénu (stejné provedení jako u OP 1)                                                     10 bodů

2.střežení a vyštěkání (stejné provedení jako u OP 1) (5+10)                                   15 bodů

3.prohlídka,výslech a doprovod (stejné provedení jako u OP 1)                                     5 bodů

4.přepadení psovoda při doprovodu                                                                           25 bodů

5.hlídání pomocníků                                                                                                   45 bodů

6.zadržení pomocníka                                                                                             40 bodů

7.zkouška odvahy                                                                                                   60 bodů                                                                                                                     celkem : 200 bodů


přepadení psovoda při doprovodu:

během doprovodu provede druhý pomocník z úkrytu útok na psovoda

eskortovaný pomocník se zastaví

pes má útočícího pomocníka okamžitě a samostatně zadržet zákusem do ochranného rukávu

po zákusu vede pomocník se psem boj při kterém se snaží nápřahy a křikem psa od zákroku odradit

pokyn rozhodčího – pomocník přestává bojovat

pes sám nebo na povel psovoda okamžitě pouští a střeží

pokyn rozhodčího – psovod jde ke psu a zařadí se k němu

pokračuje zadní doprovod obou pomocníků do místa hlídání

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 20 bodů

 

hlídání pomocníků:

místo určení – psovod uloží psa 5 kroků od pomocníků a odejde do úkrytu

úkryt – nejméně 20 kroků za psem (možnost sledování psa psovodem)

1 minuta – 1 pomocník provede útok na psa – nápřahy rukou a křikem se snaží psa odehnat

pas zakročí zákusem do ochranného rukávu

pomocník se psem bojuje

pokyn rozhodčího – pomocník se zastaví a druhý se dává na útěk

1 pomocník – pes samostatně pouští a provede zadržení na druhého pomocníka

po zadržení pomocník dál pokračuje v běhu – asi 10 kroků

pokyn rozhodčího – pomocník se zastaví

pes sám nebo na povel psovoda pouští a střeží

pokyn rozhodčího – psovod jde ke psu a zadním doprovodem odvede pomocníky k rozhodčímu

povel k noze je povolen pouze při vykročení

cvik je anulován,pokud pes prchajícího pomocníka nezadrží do 20 kroků od místa útěku

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 20 bodů

 

zadržení pomocníka:

psovod se psem odejdou do úkrytu

pokyn rozhodčího – výchozí místo pro zadržení

vzdálenost 100 kroků – vybíhá pomocník ozbrojený obuškem

psovod jej vyzve k zastavení

pomocník se dá na útěk – psovod vysílá psa k zadržení a následuje jej

pes od pomocníka 40 kroků – pomocník podnikne útok proti psu

pes má rychle a rázně zadržet zákusem do ochranného rukávu

psovod se zastaví v polovině vzdálenosti mezi výchozím místem a místem dostižení pomocníka

zákus – pomocník pokračuje v boji a nápřahy a 2 údery se snaží psa odradit

pokyn rozhodčího – pomocník se zastaví

pes sám nebo na povel psovoda pouští a střeží

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 20 bodůzkouška odvahy:

navazuje bezprostředně na cvik „zadržení pomocníka“

pokyn rozhodčího – druhý pomocník ozbrojený obuškem provede útok na psa z úkrytu 40 kroků vzdáleného

nápřahy se jej snaží odehnat

pes zakročí zákusem do ochranného rukávu

pomocník se psem dál bojuje a dalšími nápřahy a 2 údery se jej snaží odradit

pokyn rozhodčího – pomocník se zastaví

pes ho má sám nebo na povel psovoda pustit a střežit

na pokyn rozhodčího - psovod jde ke psu a zařadí se k němu

psovod odebere pomocníkovi obušek a zadním doprovodem odvede oba pomocníky k rozhodčímu

povel k noze je povolen pouze při vykročení

nepřesvědčivý zákrok nebo utržení se psa v průběhu boje znamená ztrátu až 30 bodů


 

 

ZKOUŠKA PSA STOPAŘE 1.STUPNĚ – SP 1

 

 

A/ PACHOVÉ PRÁCE

 

1/ STOPA

Stopa cizí,2 hodiny stará,1000 – 1100 kroků dlouhá,5x lomená – z toho 1x v ostrém úhlu,3 předměty.

Časový limit pro vypracování je 20 minut.

 

Bodové ohodnocení:                                                                                                     sledování stopy                                                                                                             80 bodů

předměty (6+7+7)                                                                                                       20 bodů

                                                                                                                    celkem: 100 bodů

 

2/ ROZLIŠOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

 

 

 

 

Bodové hodnocení :                                                                                                                   1. pokus                                                                                                                     25 bodů

2.pokus                                                                                                                         25 bodů

                                                                                                                      celkem : 50 bodů

 

provedení:

povoleny povely – Přines a ukázání směru skupiny předmětů

rozlišování předmětů se provádí bezprostředně po ukončení stopy

20 kroků od sebe jsou rozloženy 2 skupiny 5 cizích předmětů,z nichž je vždy 1 kladeče stopy,zbylé jsou pomocníka

psovod se psem přichází doprostřed mezi ně a postupně vysílá psa k rozlišení

psovod se nesmí vzdálit z místa odkud psa vyslal

pes má přímo doběhnout ke skupině předmětů,bezpečně rozlišit hledaný předmět a aportovat jej psovodovi

totéž se opakuje při druhém cviku

opakování jednotlivých cviků se nepovoluje

pokus je anulován pokud pes přinese nesprávný předmět nebo jej psovod jakýmkoliv způsobem ovlivňuje

dočasné uchopení nesprávného předmětu znamená ztrátu 10 bodů

upuštění předmětu při aportování až 3 bodů

 

 

3/ VYHLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ

 

Bodové hodnocení:                                                                                                       vyhledávání                                                                                                                   5 bodů

1 předmět                                                                                                                     15 bodů

2 předmět                                                                                                                   15 bodů

3 předmět                                                                                                                     15 bodů

                                                                                                                      celkem : 50 bodů

 

provedení:

povoleny povely – hledej aport a ukázání do prohledávaného prostoru

na ploše 15x15 m rozhodí kladeč stopy podle pokynů rozhodčího 3 předměty,z nichž první je svazek klíčů

psovod se psem je v té době v úkrytu

psovod přivede psa a ze základny prohledávaného prostoru jej navádí k vyhledávání předmětů

pes má podle povelů psovoda rychle a se zájmem prohledávat vymezený prostor

nalezené předměty aportovat

upuštění předmětu při aportování znamená ztrátu až 3 bodů

označení předmětu bez aportování znamená ztrátu až 5 bodů

 

 

B/ POSLUŠNOST

Provádí se podle ZVV 1                                                                                 celkem: 100 bodů

 


ZKOUŠKA PSA STOPAŘE 2. STUPNĚ – SP 2

 

A/ PACHOVÉ PRÁCE

 

1/ STOPA

Stopa cizí,4 hodiny stará,1300 – 1400 kroků dlouhá,6x lomená z toho 2x v ostrém úhlu,3 předměty

Časový limit pro vypracování je 25 minut

 

bodové hodnocení :                                                                                                       sledování stopy                                                                                                             80 bodů

předměty (6+7+7)                                                                                                       20 bodů

                                                                                                                    celkem : 100 bodů

 

 

2/ ROZLIŠOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

 

bodové hodnocení :                                                                                                                   1. pokus                                                                                                                       25 bodů

2. pokus                                                                                                                       25 bodů

                                                                                                                      celkem : 50 bodů

 

provedení:

je stejné jako u SP 1

opakování jednotlivých pokusů se nepovoluje

pokus je anulován pokud pes přinese nesprávný předmět nebo jej psovod jakýmkoliv způsobem během rozlišování ovlivní

dočasné uchopení nesprávného předmětu znamená ztrátu 10 bodů

upuštění předmětu při aportování až 3 bodů

 

 

3/ VYHLEDÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

 

bodové ohodnocení :                                                                                               vyhledávání                                                                                                                     5 bodů

1.předmět                                                                                                                     15 bodů

2.předmět                                                                                                                     15 bodů

3.předmět                                                                                                                     15 bodů

                                                                                                                      celkem : 50 bodů

 

provedení :

je stejné jako u SP 1

provádí se na ploše 20x20 m

upuštění předmětu při aportování znamená ztrátu až 3 bodů

označení předmětu bez aportování znamená ztrátu až 5 bodů

 

B/ POSLUŠNOST

 

Provádí se podle ZVV 3                                                                                   celkem: 100 bodů

 

 

 

hit counter