Psí prosba
 
1) Můj život trvá deset až patnáct let. Každé odloučení od tebe pro mne znamená utrpení. Pomysli na to, než si mne opatříš.
2) Dej mi čas porozumět, co ode mne vyžaduješ.
3) Pěstuj si důvěru ve mne - tvou důvěrou já žiji ..
4) Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mě za trest. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele - já mám jen tebe ...
5) Hodně se mnou mluv. Tvým slovům já nerozumím, zato však hlasu, kterým se na mne obracíš.
6) Věz, že nezapomenu nikdy, jak je se mnou jednáno ...
7) Pomysli, nežli mne udeříš , že mé čelisti mohou snadno rozdrtit kosti tvé ruky, ale já toho nikdy nevyužiji ...
8) Než mi při práci vytkneš neochotu, jankovitost a lenost , zkus si uvědomit, že mě možná trápí nevhodná potrava, snad jsem byl dlouho na slunci nebo už mám opotřebované srdce.
9) Postarej se o mne, když zestárnu - také ty budeš jednou starý.
10) Bud' se mnou v každé mé těžké chvíli. Neřekni nikdy :"Nemůžu to vidět" nebo "At' se to stane v mé nepřítomnosti" - s tebou je pro mne všechno lehčí.

(převzato)

hit counter