DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Chov boxera v České republice
 
První boxeři se v českých zemích objevili dost brzy.Ve starých dokladech je zaznamenáno,že již v roce 1902 vlastnil boxera jménem Togo ing.Kopecký z Prahy.Ale jsou zaznamenána i jména dalších osob,které již dávno vlastnili boxery dovezené z Německa.Šlo ovšem o ojedinělé případy dovozu bez úmyslu založit chov boxerů u nás.
Iniciátory organizovaného chovu boxera bylo několik nadšenců,tu a tam se scházejících a hlavně budících velikou pozornost Pražanů pro jejich věčně zamračené,hrůzně vypadající průvodce.Jádro společnosti tvořili:
 
        1.) Václav Walter a jeho syn Václav s manželkou Gízou
        2.) A.Sternberg
        3.) F.Mertens
        4.)paní Brémová a Radovan Saal
Kolem nich přibývalo dalších milovníků tohoto,tehdy u nás velmi vzácného plemene.
Nepředstavujme si ovšem boxera tak,jak vypadá dnes.Byl nízký,zavalitý,s těžkou hlavou,často korunovanou mohutným předkusem nebo dalším extrémem – nedostatkem brady.V žemlo - vitém zbarvení často převládala bílá barva jako dědictví po anglickém buldoku,otci Mety v.d.Passage,pramáti všech boxerů.
Postupně věci uzrály tak,že v listopadu 1926 byla svolána ustavující valná hromada v Praze,na níž byl hrstkou nadšenců zvolen prvním předsedou Čs.klubu chovatelů boxerů Václav Walter starší.Členy výboru byli manželé Čermákovi,akademický malíř Alfréd Justitz,Pavel Plachý a několik dalších.Počátky organizačního života nebyly lehké.Bylo málo členů,a tím i prostředků.Pokud jde o dovoz chovných zvířat,byl zcela odkázán na milovníky boxerů.Sám boxer těžko prorážel.
Pro jeho zamračený vzhled se ho lidé báli,takže si jen pozvolna,především svými povahovými vlastnosmi,získával přátele a oblibu.Vyhrál však na celé čáře,jakmile se lidé přesvědčili,že v boxerovi se pojí nesmlouvavý bojovník s kusem šaška a grotesky v jednom uzlíčku.Není proto divu,že se brzy stal miláčkem a na oplátku ochráncem dětí.Tato povahová vlastnost mu zůstala dodnes.Je to nejněžnější a nejpozornější chůva,jakou si lze představit,která si od malých capartů nechá naprosto vše líbit.
V dalším vývoji si klub počínal velmi čile.Již v roce 1927 uspořádal výstavu boxerů,na níž bylo předvedeno osm zvířat.K posouzení byl tehdy přizván největší expert,v celém světě známý rozhodčí,pan Miller.Ten nejen posuzoval,ale přispěl i radou,jak dále v chovu postupovat,a doporučil vhodný chovný materiál.Jeho rady padly na úrodnou půdu a chov boxera se začal úspěšně rozbíhat.
Důležitým počinem bylo v roce 1927 založení a systematické vedení plemenné knihy,která byla v tomto roce tištěna.
 
  
 
Po dvouletém předsednictví V.Waltera byl do čela klubu v roce 1928 zvolen akademický malíř Alfréd Justitz.Předsednictví mu však nevyhovovalo,příliš jej upoutal chov a jeho vývoj.Svou funkci proto postupuje B.Svobodovi a sám se ujímá správy chovu boxera jako jeho ústřední a jediný poradce.Plemennou knihu,přesně a po dlouhá léta vedl Pavel Plachý.
Mistr Justitz především zajišťoval rozšíření členské základny,jako předpokladu pro úspěšný chov boxera.Do klubu přivedl všechny své přátele z uměleckých kruhů,jimž rozdal celý vrh štěňat ze své chovatelské stanice „de la Palette“.Využíval každé příležitosti k propagaci boxera,budil zájem o jeho chov a kdekoho zapojoval do práce.Mezi členy získanými Justitzem patřil i spisovatel dr.F.Langer,akademický malíř Emil Filla,novinář a publicista K.Z.Klíma,spisovatel a novinář Eduard Bass,profesor Emil Zikmund a mnoho dalších.Mistr Justitz věnoval chovu boxera nejen veškeré osobní volno,ale i část své umělecké práce.Byl autorem diplomu,který po léta sloužil při slavnostních příležitostech,navrhl,dnes již velmi vzácné,velké medaile z bronzu s překrásně řezanou hlavou boxera a vymodeloval postavu boxera.
V prvních letech bylo hybnou pákou radostné a obětavé vypětí chovatelů boxerů,vedených schopnými a obětavými lidmi.Klub si tak brzy vydobyl přední místo v kynologickém životě.Nepořádní členové nebyli v klubu trpěni a co nejpřísněji se trestaly prohřešky proti jakémukoliv porušení chovatelského řádu a chovatelských povinností.Vládla dobrovolná disciplína,úcta jednoho k druhému,takže bez porady s tehdejším správcem chovu si nikdo nedovolil připustit psa nebo krýt fenu.V začátcích chovu bylo ovšem takové opatření nezbytné.
 
Zásluha o vybudování pevné základny pro chov boxera v ČR v nynější době patří bezesporu Boxerklub ČR se sídlem v Praze.Začal s nepatrným chovným materiálem a je jen pochopitelné,hledá-li se v domácím materiálu,třeba neznámého původu,nějaké dobré chovné zvíře a hlavně nějaká zdravá chovná fena.
 
Jedním z prvních importovaných boxerů (kolem roku 1902) byla pěkná temperamentní fena,žluté barvy Schlossfee v.Graudenz 154 zvaná „Fracek“.Byla velmi pružné konstrukce a na svou dobu měla výborné vlastnosti a typ.Mnohokrát byla vyznamenaná u nás i v zahraničí.
 
RODOKMEN SCHLOSSFEE V.GRAUDENZ 154:
 
Schlossfee v.Graudenz 154 Prinz Mark v.Graudenz 118
Rose v. Graudenz 133
 
Další boxer,který byl do naší vlasti dovezen byl Maxel.
 
RODOKMEN MAXELA:
 
Maxel                      
Ch.Gigerl 113
Mucki v.Vogelsberg
 
Michl – žluté barvy – pocházející z krve Maxla,měl překrásnou hlavu s tmavýma očima – v  tehdejší době velká vzácnost – a s mnoha bílými skvrnami.Zvíře to bylo znamenité.
Z tohoto zvířete můžeme tušit původ celého plemene boxerů v Praze a asi většiny boxerů,
kteří žili na venkově.Je jisté,že občas byla dovezena nová krev.Bohužel z neznalosti
plemenných rozdílů se tu a tam použilo i krve anglického buldoka.Je usuzováno podle mnohých boxerů,kteří se ještě v roce 1927 objevili na Pražské výstavě a prozrazovali svým
starým typem i zevnějškem krev buldoků.
 
Někteří členové získali trpké zkušenosti s importovanými fenami,které buď byly neplodné,
nebo jak se v jednom případě objevilo,byly vyškrtnuty z B.Z.B.(Boxerzuchtbuch).Naštěstí se našly dvě feny,které i když nebyly zrovna nejlepší v exteriéru,nahradily tento nedostatek výbornými vlastnostmi a zdravím.
 
 
Byla to:
1.) žlutá Riva P.K.B. 9 – nepříliš vysoká fena,dosti dobré podstaty,avšak nedostatečně typická
a
2.) žlutá Bingo P.K.B. 10 –fena dosti pěkné hlavy i očí,nádherné srsti a znamenitých vlastností.
Obě feny byly v roce 1927 předvedeny na již výše zmíněné výstavě předsedovi Mnichovského Boxerklubu panu Millerovi,který je po vyhovujícím posudku doporučil k chovu.
 
Riva musela pro těžký úraz skončit záhy svůj mladý život.
Riva založila chovatelskou stanici van Donald a to jediným vrhem po zlatožíhaném ČS Ch.Bebakanovi ben Satan P.K.B. 2
Babekan ben Satan P.K.B. 2 byl importován z chvalně známé chovatelské stanice
„ben Satan“ dr.Menzelové z Lince.
 
Babekan ben Satan byl synem Alexe v.d.Magdalenenquelle a vnukem šampiona Rolfa v.Vogelsberg 
 
Otec Babekana ben Satan
Alex v.d.Magdalenenquelle - byl to nepříliš velký ,inteligentní,typický pes,poněkud těžké,
avšak dobré hlavy,pes kurážný a temperamentní,který mohl tehdy hrát ještě dobrou úlohu.
Bohužel však v roce 1931 zahynul na stuttgartskou nákazu.
 
 
          Z tohoto spojení pocházejí:
       1.) Boxi v.Donald
       2.) Daisy v.Donald
       3.) Nora v.Donald
       4.) Roy v. Donald (nebyl používán v chovu)
 
 
Chovatelskou stanici „de la Palette“,patřící akademickému malíři Alfrédu Justitzovi založila Bingo P.K.B.10.Bingo dala dva vrhy a zároveň podnět k rozvoji plemene u nás.
 
první vrh:
matka: Bingo P.K.B.10                 otec:importovaný Alfons v.Saalegau P.K.B.1

Alfons – dovezený z Německa – byl žluté barvy,dostatečně velký,tmavých očí,ale neměl bradu.Byl synem Vítěze Lumpa v.Völkerschlachtdenkmal ( byl to známý a neobyčejně inteligentní pes).
 
 
potomci:
 
Alf de la Palette
Arras de la Palette           všichni velmi typičtí,výborných vlastností
Alan de la Palette
Arma de la Palette P.K.B.24 – žlutá – velmi typická a znamenitě stavěná
Astra de la Palette P.K.B.23 – elegantní fena,malé brady
 
                     
 
 
druhý vrh:
matka: Bingo P.K.B.10           otec:importovaný Cato v.d.Pfalzburg P.K.B.25
 
                                                                                                   
Cato měl několik velmi pěkných štěňat,z nichž byl nejlepší typický,rudý Bubák de la Palette P.K.B.33 a velmi typická,rudá fena Borah de la Palette P.K.B.37
Bubák de la Palette                                          
Borah de la Palette                                
 
Cato v.Pfalzburg P.K.B.25 – velký,ušlechtilý,žluto žíhaný,typický pes,jeho chybou byla poněkud silná hlava a ukazoval,ovšem nepatrně,spodní řezáky.Pojí krev obou nejslavnějších chovných psů a to vítěze Cäsara v.Deutenkhofen a šampiona Egona v.Gumbertusbrunnen.
 
Odchov obou fen a to jak Rivy tak Bingy ukázal naprostou čistokrevnost vrhů i v dalších generacích.
Český klub chovatelů boxerů se snažil domácímu odchovu dodat jednak více ušlechtilosti,ale i dobrou krev.Bylo nabíledni,že je nutné nové krve a tak se obrátili do vlasti boxera.
V šampionu Rolfovi v.Vogelsberg B.Z.B.1183 byla šance dát v co nejkratší době našemu boxerovi vyrovnanost a zlepšení typu.Zdraví a temperament jsme samozřejmě měli už doma.
 
Zároveň nám štěstí přálo a importovali jsme žíhaného s převahou bílé barvy,ale však typického Oraie v.Dom P.K.B.54 a jeho žíhanou sestru Ostru v.Dom P.K.B.78
 
Ostra v.Dom P.K.B.78 (foto se nedochovalo)
 
 
   Orai v.Dom P.K.B.54    
                                     
 
Orai bude ještě dlouho mít v našem chovu význam.Velmi se podobal svému pradědu šampionovi Rolfu v.Vogelsberg.
Arma de la Palette a Box van Donald daly po Oraiovi několik neobyčejně typických a velkých boxerů.
 
 
 
 
Další z importovaných boxerů byl překrásný Urus v.d.Würm P.K.B.52.,byl synem vítěze Adlera v.Isarstrand,který dosud nebyl použit v chovu.
 
 
Urus v.d.Würm P.K.B.52
 
 
 
Nadále pokračovaly importy a to:
1.) Kavalierem v.Biederstein P.K.B.77
 
Kavalierem v.Biederstein P.K.B.77 Buk v.Biederstein                  
šampionka
Daisy v.Biederstein
                                                                     
2.) Cäsarem v. Zenith P.K.B.51 – byl krásný,typický boxer
 
 
 
Cäsar v.Zenith P.K.B.51
 
                       
 
Cesar v.Deutenkhofen
 
 
Doretta v.Zenith (dcera Edlera v.Isarstrand)
 
 
Poté byl dovezen Dampf v.Pfarrhaus – typický a ušlechtilý,s příkladnou stavbou těla - druhý přímý syn Cäsara v.Deutenkhofen.Nakonec byli importováni dva nádherní psi:
Ulf v.Dom P.K.B.76 a Uhu v.Dom P.K.B.86,oba slibní boxeři a oba synové Edlera v.Isarstrand. Z fen se podařilo později importovat překrásnou,žlutou Ethel v.Pfarrhaus P.K.B.118.
Všichni uvedení boxeři byli hutně prošlechtěni na nejvzácnější krev šampiona Rolfa v.Vogelsberg a hlavně na dva z jeho potomků.A to buď čistě na Cäsara v.Deutenkhofen nebo šampiona Egona v.Gumbertusbrunnen.
 
 
Egon v.Gumbertusbrunnen
 
 
  Ethel v.Pfarrhaus P.K.B.118
 
   
 
  Hansl v.Biederstein
   
Ossi vom Dom (foto se nedochovalo)
 
 
 
Během let nám výstavy ukázaly,že krev těchto psů se slibně projevuje i v jejich potomcích.Náš chov se vyznamenává výbornou kostrou,znamenitým chrupem,velmi pěknou stavbou,srstí,barvou a slibným typem.
Ušlechtilé lehčí formy jsou dědictvím po trojnásobném vítězi Německa Edleru v.Isarstrand. Jedno ze šťastných spojení bylo s Ufem v.Dom a Ethel v.Pfarrhaus.To se psal rok 1935.Syn těchto rodičů – šampion ČSR byl Abbé Míťa z Růže,který dal ze spojení s fenou Bovií z Bělky základ generaci,která se stala předvojem nové éry našich boxerů.
 
 
 
                                         
Jejich vrh byl vzácně vyrovnaný (3 psi a 3 feny).Tento vrh vzbudil velkou pozornost na Státní výstavě v Praze roku 1937.Ve třídě mladých všichni tito psíci získali známku „výborný“.Mimo korektní a ušlechtilou stavbu se vyznačovali velkým temperamentem a inteligencí. 
V roce 1943 došlo ke spáření Arwy s jejím bratremAranem.Arwa byla ušlechtilá a výborně pracující fena..Bohužel při porodu uhynula a zanechala pouze jednoho potomka – Argo z Burgundska.
Argo byl bezvadné,robustní stavby těla,překrásných linií,ohnivého temperamentu a až oslnivého zjevu.Něco málo by se dalo vytýkat pouze tvaru čenichu.
V roce 1946 a 1947 nenašel Argo konkurenta a tak hladce získal šampionát ČSR.Jeho největší význam je však v chovu.Byl naprosto dominantní co do stavby těla,také všichni jeho potomci se vyznačovali bezvadnou hřbetní linií s dobře vyznačeným kohoutkem,hlubokým hrudníkem a správným zaúhlením končetin.Bohužel velmi záhy zahynul.Bylo jen škoda,že nemohl být v chovu využit tak,jak to jeho kvality,tolik žádoucí pro náš chov,zasluhovaly.Zbyla po něm celá řada znamenitých a v chovu rovněž osvědčených potomků.Z nejznámějších byl vítěz Caro z Baldova a mnohonásobná vítězka Aida z Černého jezera.
 
 
 
 
 
Caro z Baldova:   syn Argo z Burgundska
                        dcera Hydra v.d.Würm   
                 
 
 
syn Argo z Burgundska
 
 
 
                                                            dcera Hydra v.d.Würm
 
 
 
Aida z Černého jezera:         syn Argo z Burgundska
                                      dcera Puci of Bear – Stone – Castle (matka celé řady
                                      vynikajících boxerů)
 
 
Jiným z té doby v chovu osvědčeným genotypickým psem byl Harry v.Zwergeck – vnuk německého vítěze Danila v.Königsse.
 
  
Danilo v.Königsse
 
 
V potomstvu se propracoval nádherně řezanými hlavami.Bohužel se však po něm dědily též vadné hřbety a to zejména v bederní partii.Ale při zvláště vhodném spojení zůstala celá řada vynikajících psů a fen.Z nich se v chovu nejlépe osvědčil vynikající pes Bivoj z Baldova.
 
Bivoj z Baldova                Harry v.Zwergeck
                                      Hydra v.d.Würm
 
Byl to červenozlatý pes,s vynikajícím exteriérem a dominancí co do typické hlavy,syté pigmentace a tmavých očí.Zanechal celou řadu známých potomků z nichž jsou nejlepší vítězové Alan a Astor z Chebského hradu a šampionka Bína z Černého jezera.
Z Harryho dcer na sebe upoutala pozornost,ale bohužel na výstavách velmi málo předváděná šampionka Bonita z Baldova.
 
Bonita z Baldova               Bivoj z Baldova
                                      Hydra v.d.Würm
 
Jiným vynikajícím plemeníkem jenž znamenal veliký přínos pro náš chov byl zlatožlutý Türk v.Dom.Proslavil se mnoha krásnými potomky.
 
Türk v.Dom                       šampion Hermes v.Landl
                                      vítězka Petra v.Dom
 
V Türkovi byla spojena nejušlechtilejší krev německých boxerů poslední doby,hutně prošlechtěná na linii Sigurd – Zorn – Lustig v.Dom.
Jeho potomci se vesměs vyznačují nádherným typem,pevnou vazbou těla,silnou kostrou a velmi ušlechtilými liniemi.Türk ovšem zanechal v několika vrzích určitý počet kryptorchidů.Proto od jeho dalšího využití v chovu muselo být předčasně upuštěno.Jeho nejznámějším potomkem je Bojar z Otavy a Draga z Černého jezera.

 Bojar z Otavy                 Türk v.Dom
                                    Anda z Otavy (vedoucí krev Harryho v.Zwergeck)
 
Bojar byl zlato žíhaný pes s překrásnou hlavou a dobré výšky,jemuž pouze poněkud strmý postoj zadních končetin poněkud vadí,aby naprosto ovládl všechny výstavy na kterých se objeví.
 
 
Draga z Černého jezera             Türk v.Dom
                                            šampionka Bína z Černého jezera
 
 
 
Draga byla fena ušlechtilých linií a živého temperamentu.V roce 1953 získala plným právem šampionát ČSR.
 
Po II.světové válce byl v chovu velmi vyhledáván importovaný tmavo žíhaný pes Sambo v.Marienhof.Sice exteriérově nijak nevynikal,zanechal celou řadu výtečných potomků dobrého typu a prošlechtěných linií.
 
Sambo v.Marienhof                 Derb v.Bismarcksäule
                                          Imme v.Marienhof
 
Nejlepším z jeho potomků byl Ajax z Holešovic.
 
 
 
Ajax z Holešovic                   Sambo v.Marienhof
                                          Wune v.Dom                
 
 
Ajax bohužel po otci nezdědil jeho vynikající chovné kvality.
 
V jihozápadních a jižních Čechách se velmi osvědčil jako výtečný chovný pes,importovaný Lex v.d.Würm.Tento zlato žlutý pes,zavalitého,pevně vázaného těla,výborné hlavy a temperamentu,přenesl na potomstvo tolik žádoucí výšku,silnou kostru a dostatek substance při zachování ušlechtilosti a plného typu.
A konečně není možné se nezmínit o osvědčeném a v chovu velmi dominantním plemeníku,
šampionu Dorianovi z Baldova.
 
Dorian z Baldova                 vítěz Octav v.Dom
                                        šampionka Hydra v.Würm
 
Dorian byl ušlechtilého zjevu,bezvadné,ač nepatrně lehčí hlavy a nádherných linií.Stejně jako jeho otec,přenášel na potomky robustní,ale přitom však ušlechtilou stavbu těla,nádherné šíje a rovné hřbety.I on po sobě zanechal celou řadu známých potomků.
Nejznámějším z nich byl April of Dogstar Sirius (který byl věčným soupeřem Bojara z Otavy)
- měl o něco světlejší oko a při přísném posuzování bránilo mu udělit titul nejvyšší.Ale i Dorian uhynul dříve,než byla jeho chovná hodnota využita tak,jak by to bylo žádoucí.
 
 
 
Nelze se ale nezmínit i o kvalitních a osvědčených fenách.
Byla to Hydra v.d.Würm,která založila chovnou slávu chovatelské stanice „z Baldova“.Tato fena stejně jako její sestra Hedda v.d.Würm se vyznačovala vyrovnanými odchovy a přispěla k zušlechtění našeho chovu.
Jednou z dalších osvědčených fen byla překrásná,ale poněkud drobná Karin v.d.Würm jež svým odchovem proslavila chovatelskou stanici „z Vinných hradů“.
Z domácích fen se nejlépe osvědčila vítězka Aida z Černého jezera a zejména její polosestra Bína z Černého jezera.Její vyrovnané vrhy vítězily v chovatelských soutěžích.
 
 
 
 
 
 

hit counter