DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Boxer v USA‚GB a Evropě...

Zdroj:

Článek z německého spravodaje Boxer Blätter č.7 + 8/2006;č.9/2006 a č.10+11/2006 (uvedený ve zpravodaji Boxerklubu 3/2006;4/2006 a 1/2007).

Tato přednáška pochází od Judy Hortonové z Austrálie,která se již více než 40 let zabývá boxery.Jako univerzální rozhodčí se seznámila s tímto plemenem v celosvětovém měřítku a velice intenzivně se zabývá "odchylkami od standardu",které v uplynulých letech vznikly v různých regionech.

Přeložila a zpracovala: Jacqueline Sílová


 

 

 
Výňatek z přednášky:

Co způsobuje takové rozdíly mezi boxery?

    Před 30lety .........  

                                                                                                                                             

Boxeři ve všech třech oblastech měli relativně dobré hlavy stejného typu. Poměr mezi substancí a elegancí byl skoro stejný. Chovatelé pravidelně dováželi psi z jiných zemí,aby zlepšili svou linii a korigovali problematické oblasti.

 

Je to již dobrých 30 let,co Marion Fairbrother nakreslila svého ideálního boxera pro Boxer Blarney.Má vzorový model!Je kvadratický,harmonický s vhodnou substancí a elegancí.

Má správnou,harmonickou hlavu. Krk je suchý a přechází elegantním obloukem ke kohoutku a krátkým zádům. Hrudník je patrný se správnou hloubkou a délka hrudního koše dovoluje elegantní přechod spodní linie směrem dozadu.Boky jsou široké a kyčel je krátká.Velice dobré úhlení,zadní partie je v souladu s přední partií,která je silná se širokými horními i spodními rameny.  Tlapy střední,jak přední tak zadní,jsou správné.

           

Představte si,toto bylo před 30 lety!Tento typ boxera by i dnes mohl ještě vyhrát!

 

 

 

 A současnost .......

Boxeři ve všech třech oblastech mají jiný typ hlavy. Poměr substance a elegance je jiný. Mnoho chovatelů chová pouze na psech ze svého kraje.

Podívejte se na následující příklady:

 

Obrazek

EVROPA

 

 Obrazek

 

Obrazek


Už nechováme se společným cílem před očima!   

                                                                                                                                                                                              Jelikož je náš standard tak bohatý slov,má proto každý svůj výklad. Tato představa o typu se stala během let příslušná každé zemi. Měli jsme se více scházet,abychom prodiskutovali budoucnost naší rasy.

 

Zásadní požadavky:                                                                                                                                                              
při posuzování psů by měli rozhodčí a chovatelé:          
1.mít před očima jasně definovaný cíl                                                                            
2.mít přesnou pozorovací schopnost                                                  
3.mít zdravou usuzovací schopnost 

Věškeré požadavky:                                                                                                                         1.stejné proporce hlavy                                                                                                                         2.stejné úhlení předních i zadních končetin                                                                                             3.stejnou kostru                                                                                                                                 4.stejný poměr mezi výškou a délkou

 

 

Proporce hlavy:

   

                                        Korektní proporce                                                   Nekorektní proporce

 

Obrazek

                                                        Korektní profil                 Příliš krátká čenichová partie

 

Uvažujme odkud pocházíme!                                                                                                                    Země původu naší rasy je Německo,proto bychom měli všichni chovat dle německého typu a následovat standard FCI!Ano jsem toho názoru,že bychom všichni měli následovat standard FCI,protože vyplývá ze země původu.Ale i Evropané zřetelně odbočili od původní představy.

Tento vývoj zřetelně nastal v uplynulých 30 letech.Rozhodčí se nachází v opravdu těžké situaci!Posuzují dle standardu anebo posuzují dle stylu boxerů,který se v dané zemi předvádí?

Typ je psaný standard,chovatelé a rozhodčí by se ho vždy měli držet.

Styl povoluje pouze malé rozdíly v rámci standardu od rozodčího k rozhodčímu a od země k zemi.

Stávajícím problémem je,že v mnoha regionech se stává styl typem.Mnoho chovatelů už není ochotno se dívat na psy z jiných oblastí,aby dosáhli zlepšení typu.Mnoho chovatelů a rozhodčích si myslí,že boxeři v ostatních oblastech nejsou standardní.                            

Proto platí: můžeme si myslet že chováme dle standardu,ale více se zaměřujeme na to,co u nás doma v kruhu vyhrává,místo abychom se drželi popisu standardu.

 

Chováme dle stylu!

Jsou lidé,kteří jsou toho názoru,že boxeři v Severní Americe a Evropě jsou tak rozdílní,že by měli být rozděleni do dvou ras!

Jsou opravdu tak rozdílní,abychom se museli dělit?Dle mého názoru mohou jít typ a styl ruku v ruce,pokud styl nepřevládá.

Jaké jsou naše hlavní chyby?    

Mnoho rozhodčích se soustředí na pohyb,upřednostňují boxery,kteří nemají správný typ,ale dobrý pohyb.Pes s nedostatečný typem rasy není správný,není typický pro svou rasu.Skoro každý kříženec má dobrý pohyb.

Při posuzování jsou těžko chovem napravitelné.Chyby také těžko trestané.Jsem toho názoru,že se i těžko potírané podobné buldočí chyby,jako je kapří hřbet,francouzský postoj (končetin),krátký krk,hluboké nasazení ocasu,příliš krátká čenichová partie (vražený čenich) a moc volné kůže pod krkem.

Prokážeme rase službu,když vyznačíme boxera,který vlastní co nejvíce předností,a ne mermomocí toho,který má nejméně chyb.

 

Všichni víme,že délka od vrcholu lopatky až k výběžku sedací kosti se rovná kohoutkové výšce.Hloubka hrudníku odpovídá polovině kohoutkové výšky.(Poznámka redakce: k připuštění do chovu se u psů toleruje o 2cm delší tělesný rámec,u fen až 3cm,ale standard vyžaduje kvadratickou stavbu!)

Pravidelně ale vídáme v popředí boxery,kteří mají delší záda,a kteří mají delší nebo kratší nohy.

Mnoho rozhodčích upřednostňuje to,co odpovídá jejich představě ideálního boxera.Když tento typ psa v den výstavy chybí,jsou nuceni ke kompromisu.Pro vývoj rasy v následujících letech by měli být vybíráni boxeři,kteří se nejvíce přibližují standardu.

Typ a styl - Ještě jednou vysvětlení:                                                                                                  Standard je daný,je to předpis rasy.Každý rozhodčí a chovatel by se toho měl držet.Standard je typ a typ se nesmí měnit (pouze změny standyrdu!)

Styl se liší od země k zemi a také od chovatele k chovateli.Může to být malý rozdíl v hlavě ......ale v mezích standardu.Anebo trochu více elegance,substance,trochu delší krk,pokud ale to vše zůstává v mezích standarsdu,a tím pádem odpovídá typu.

Když se v současnosti podíváme na boxeří hlavu,můžeme přesně určit,ze které země pochází.

Podívejme se zblízka na "vrcholové vítěze".Vypadá to,že hlavní rozdíl je pouze ve stylu dané země,v množství elegance anebo substance a ve způsobu předvedení.Samozřejmě,že výjimka potvrzuje pravidlo.Styl některých chovatelů se sklání k extrémům.....

    Moc elegance

Mnoho chovatelů v Americe a Kanadě věří,že k dosažení elegance musí chovat psa,který má vysoké běhové kosti a jemné klouby.Kdo však chová déle ví,že takto se elegance   nedefinuje.  

                                                                                                                           

                                                       

 

 

 

 

 

 

Příliš mnoho substance                                                                 
Protože se slovo "elegance" v dnešním standardu FCI                 vynechává,chovají se mnohdy boxeři s moc velkými                     klouby a zapomíná se,k jakému účelu se boxer                               původně choval.Měl by to být středně velký a mrštný                     pes s velikou vytrvalostí,který doprovází koně,kolo                         nebo kočár.Pes,který má 25 palců a 30kg toto hravě                       zvládne.Když má více,je už těžkopádný.V případě,že                       má někdo zájem o těžkého hlídacího psa,tak je mnoho                           bratranců naší rasy jako je např.Bordeauxká doga nebo                   Bulmastif,kteří tuto substanci mají.

 

 


 

 

Podívejme se na vítěze minulých let

Obrazek

Jaký je Váš názor?Jsou opravdu tak rozdílní?      

Samozřejmě mají jiný styl.Myslete na to,že variace ve stylu jsou povoleny,pokud se dodržuje typ.

 

Podívejme se dále

 

S E V E R O A M E R I C K Ý   B O X E R

Chovatelé a rozhodčí zdůrazňují "ELEGANCI".Pes se "postaví" tak,aby na fotkách a v kruhu vypadal kvadratický.Tento pes odpovídá americkému a kanadskému standardu.

Přednosti nejlepších boxerů                                         Hladká,krátká srst - suchý krk - suchý kohoutek - delší hrudní koš - dlouhé hebké svaly - vyrovnaná povaha

 

Odchylky od typu:

1.Nedostatečný hrudník                                                   Mnoho boxerů nemá požadovanou hloubku hrudníku.Boxer potřebuje hloubku hrudníku pro své srdce,sklon k delším nohám a rovnějšímu hrudníku toto zmenšují.

2.Nesprávné zaúhlení lopatky                                                         Sklon lopatek by měl být 45° k horizontálu.Z tohoto důvodu nemjí přední končetiny dostatečně prostorný krok.V dnešní době má mnoho boxerů lopatky na 60°,což způsobuje,že kohoutek je moc vpředu a horní krční linie již nepřechází elegantním obloukem ke kohoutku.Mnohdy se vytváří záhyb i v tomto rozsahu.

3.Strmé záloktí                                                                                                                                                                           K dosažení elegance se opět chovají psi,u kterých se dále otevírá úhel,kteří jsou vzpřímení v záloktí oproti obvyklému úhlu 90-110°.Toto ovlivňuje pohyb,způsobuje vysoko položený běh,obvzlášť v případě,že zadní část má správné úhlení.

4.Ploché tlapy                                                                                                                                                                       Nejsou závislé na okolí.Uzavřené tlapy se dědí a jsou podporovány správným pohybem.  

5.Dlouhá bedra                                                                                                                                                             Mnoho boxerů působí kvadraticky,mají ale dlouhá bedra.To je způsobeno příliš krátkým hrudníkem.Jiní jsou moc dlouzí,majitel je ale přesvědčen,že jeho boxer má dobrý pohyb.Dlouhý boxer se vždy lépe pohybuje,ale standard žádá kvadratického boxera.

6.Moc úzká zadní holeň                                                                                                                            Svalení zadních končetinmusí být dobře vyvinuté,aby měl pes dostatečnou rovnováhu a sílu mrštění.

7.Delší zadní nárt                                                                                                                                                                       Boxer potřebuje krátký zadní nárt k doplnění posunu zápěstí.

Současný FCI a anglický standard vynechává tato slova:

"Substanci a eleganci" - proto se v podstatě změnil typ!!

 

Boxer,kterého navrhli naši předkové,byl silný pes s harmonickou stavbou a dobrým osvalením,aniž by ztratil na eleganci.Ikdyž mnoho starších chovatelů stále ještě chová s elegancí v mysli,tak mě vadí,že si mnoho nových chovatelů vykládá standard jinak a preferují substanci.

 

 

A N G L I C K Ý   B O X E R

ObrazekVelká Británie zdůrazňuje "UŠLECHTILOST",pes se předvádí kvadraticky,většinou na pamlsek,ale ne v klasickém postoji (anglický ring hadling).

Přednosti nejlepších boxerů                                     Dobrá kostra - dobré přední i zadní úhlení - předpisové tlapy - krátká holení kost - předpisová povaha

 

Odchylky od typu:

Delší srst.Srst anglických boxerů není tak krátká a dobře přiléhavá,jak vyžaduje standard.Mnozí mají hustou a delší srst.

1.Volná kůže                                                            Mnoho "Angličanů" má velmi volnou kůži,obvzláště v oblasti krku.Žádaný je suchý krk bez podbradku.

 

2.Silný krk                                                             Mnohdy silný,moc krátký.Chybí elegantní oblouk ke kohoutku.Moc široký mezi lopatkami.Přední úhlení anglických boxerů vypadá velice dobře,ale při důkladnějším pohledu si člověk všimne,že lopatky jsou krátké,a že v oblasti kohoutku leží moc daleko od sebe.Z toho vyplývá plochý kohoutek a zkracuje nasazení krku.            

3.Moc krátký hrudní koš a moc dlouhá bedra                                                                                              Ikdyž kvadratický,může být hrudní koš krátký a bedra moc dlouhá.

4.Disharmonie

 

Oddělila jsem severoevropské boxery od jižních.Ikdyž všichni následují FCI standard,tak věřím,že je zde velký rozdíl ve stylu.

 

 

S E V E R O E V R O P S K Ý     B O X E R

 

Obrazek

FCI standard zdůrazňuje "SÍLU A SUBSTANCI".Boxer se předvádí tak,že se staví do boxera.

Odchylky od typu:                                                    jsou identické pro boxery z jihu

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

J I H O E V R O P S K Ý   B O X E R

 

ObrazekI zde je FCI standard s důrazem na "sílu a substanci",uši a ocas jsou kupírované.Boxer se předvádí tak,že se staví do boxera.

Předností nejlepších boxerů                                              dobrá kostra - substance s elegancí - dobré přední úhlení - krátká záda - dobré zadní úhlení

 

Odchylky od typu:

1.Krátké krky                                                         Zdůrazňováním hlavy v Evropě se poskytuje příležitostně nevýhoda pro tělesnou stavbu.Mnoho boxerů má krátké,silné krky s volnou kůží.

2.Těžké přední nohy                                                Jsou mnohdy těžké a nejsou v harmonii se zadní částí.I když je posazení lopatek dobré,může být rameno krátké.

3.Krátké přední nohy                                                                                                                             Výška až po lokty ba se měla rovnat hloubce hrudníku.Z důvodu hlubokého hrudníku mnoha psů je toto hlubší než lokty,a proto se jeví přední nohy krátké.

4.Úzké zadní holeně                                                                                                                               Horní holeň je silná,ve spodní holeni není šířka.

5.Nedostatečný rychlý pohyb spodní linie v bedrech                                                                                                  Mnoho boxerů má hluboké slabiny a nedostatečný pohyb ve spodní linii.Tento by měl elegantně přecházet dozadu,slabiny by tu měly být vysoce vykrojené.

6.Lymfatičnost                                                                                                                                       Jsem toho názoru,že krátké a těžké svaly,které mnohdy vidíme u evropských boxerů,neodpovídají svalstvu atleta,kterým by boxer měl být.Krátké svaly má vpěrač,dlouhý svaly,tvrdé a hladké se k atletickému boxerovi hodí více.

 

7.Disharmonie

Typy hlav ukážou největší rozdíly,mnoho psů má netypické hlavy.Největší rozdíly v typu se vyskytují v hlavách našich boxerů. "Styl hlavy" je velice rozdílný v každé zemi a mnoho boxerů nemá typickou hlavu.

Přestože je standard proporcí hlavy v každé zemi jednoznačný,rozdíly v typu hlav našich boxerů jsou větší,než u mnoha jiných plemen.                      

Standard vyžaduje,aby se na čele objevovaly vrásky pouze tehdy,pokud je boxer v pozoru.Ovšem mnoho boxerů má hrubé vrásky na čele i po stranách hlavy,i ve stavu celkového uvolnění.                                              

Standard také požaduje dobře značený stop.Mně se ale zdá,že je mnohdy nejasný,a že linie mezilebeční a čenichovou partií tvoří pouze obočí..Nyvíc standard vyžaduje,aby lebka nebyla krátká nebo kulatá,ale mnoho boxerů ji má.                                                                                          

Dané je,že by měly být proporce hlavy v poměru 1:2,tzn.jeden díl pro čenichovou a dva díly pro lebeční partii.Mnoho boxerů vykazuje proporce 1:3,jako například Bostonský teriér.                                                               Nejsložitější je mít pod kontrolou čenichovou partii.Ta by měla být silně vyvinutá ve všech třech dimenzích,tj.v délce,šířce a hloubce.Mnoho jedinců má ale čenichovou partii příliš krátkou,plochou nebo úzkou. Je mnohem jednodušší chovat boxery s širokými a krátkými čenichy,než boxery s čenichy širokými a hlubokými.                                       Německý boxer,konec konců,vznikl křížením dvou typů,brachycephalen (bulldogovitý typ) a mastifů (alaunmastiff,který má delší nos).Tento fakt nesmírně ztěžuje udržet proporce 1:2.Chovatelům,kterým se to podaří,můžeme jen gratulovat.Moc krátká čenichová partie s sebou přináší i malý nos a úzké nozdry s odpovídajícími dýchacími problémy.Mnoho boxerů,kteří se s těmito problémy narodí,musí být operováno,aby mohlo normálně dýchat.S tímto problémem také souvisí měkká patra.

 

Obrazek 
Mnichovská silueta 

                                                                                                  Toto byl nákres perfektní hlavy,každý v něm poznal okamžitě boxera. Představoval ideální tvar hlavy z profilu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K porovnání s mnichovskou siluetou jsem použila fotografie z profilu vítězů všech krajů.

 

S E V E R O A M E R I C K É     H L A V Y

 

Obrazek

 

Obrazek

              Pozitivní příklady typických severoamerických hlav

 

Jsem toho názoru,že tyto hlavy nejsou tak odlišné od "původní" siluety.Všichni mají dobrou délku i hloubku čenichové partie,také dobře klenutou lebeční partii,avšak hřbet nosuby měl být více vyhrnutý.Podle mého názoru jsou toto prezentace dobrých hlav.

Přednosti nejlepších hlav                                                                                                                  Hranatá lebeční partie - ne moc vrásek - dobře posazené oko s dobrým výrazem - dobrá délka čenichové partie - velké nosy a široké nozdry - široký chrup a velké zuby.

 

Odchylky od typu:

1.Velké a kulaté oči                                                                                                                                   S ohledem na "jemný" výraz je dle mého názoru tvar očí moc velký a kulatý.

2.Plochá lebeční partie,nízké čelo                                                                                                               Mnoho psů má nedostatečnou klenbu lebeční partie.Dalším problémem je správný hřbet nosu,při kterém je nosní houba nedostatečně vyhrnutá.

3.Plochá čenichová partie                                                                                                                 Hloubka čenichové partie je nedostatečná.Je sice široká,ale bez hloubky,tedy podobná kachnímu zobáku.

4.Málo brady                                                                                                                                            Brada se ztrácí pod horním pyskem.Brada musí být dobře značená jak z pohledu zepředu,tak z profilu.

5.Plochá spodní čelist                                                                                                                                Spodní čelist není zahnuta nahoru.Je skoro plochá a sklání se nahoru až na samém konci.

 

A N G L I C K É   H L A V Y

 

Obrazek

Obrazek                    

Pozitivní příklady typických anglických hlav

 

Anglické hlavy mají dostatečnou délku čenichové partie,dobrou hloubku,dobrý stop a dostatečnou klenbu lebeční partie.U mnoha psů to ale vypadá,že ztratili správné vyhrnutí nosní houby.Většinou proto,že nosní hřbet je spáditý.

Přednosti nejlepších hlav                                                                                                                Harmonický poměr mezi čenichovou a lebeční partií - oči dobrého tvaru a plné výrazu - dobré umístění pysků.

 

Odchylky od typu:

1.Volná kůže                                                                                                                                           Jak již bylo zmíněno,kůže u anglických hlav není suchá.Mnoho psů má příliš volnou kůži jak navrchu hlavy,tak i po stranách s hlubokými vráskami.

 

2.Těžké pysky                                                                                                                                         Pysky jsou velice těžké a dlouhé,to způsobuje,že stahují oční víčka.Dá se to ještě tolerovat v případě,že jsou vybarvené spojivky,jinak je výraz velice narušený.

3.Malé nosy                                                                                                                                       Anglický boxer má velice malý nos,což vede kdýchacím potížím.

4.Těžká "výplň" čenichové partie (excess padding)                                                                                                           I když se čenichová partie jeví jako široká,může se jednat pouze o silnou kůži,a tím pádem není tak široká,jak se ve skutečnosti zdá.

5.Úzký chrup a malé zuby                                                                                                                         Chrup není široký tak,jak je žádáno a řezáky jsou malé.

 

                         

E V R O P S K É   H L A V Y

 

Obrazek

Obrazek

Velice dobré typické evropské hlavy.I když bych raději viděla delší čenichové partie a větší nosy.

 

Přednosti nejlepších hlav                                                                                                                                                       Dobrá klenba v lebečních partiích - tmavé oči dobrého tvaru - žádné nadbytečné vrásky - dobrá hloubka čenichové partie - dobrý chrup - správná brada - nepříliš dlouhé pysky

 

Odchylky od typu:

1.Příliš klenutá (vypouklá) lebka,lebeční i čenichová partie moc krátká                                                       Mnoho psů má příliš kulatou a zkrácenou lebku.Pravděpodobně proto,aby ladila s příliš krátkou čenichovou partií.

Zepředu to vypadá moc hezky,ale je to dobrý typ boxera?

2.Malý nos                                                                                                                                                 Skoro u všech psů je nos moc malý.Pokud bude tento trend i nadále podporován,povede to nejspíše k dlouhodobým problémům.

3.Těžká "výplň" čenichové partie                                                                                                               Sklon k příliš volné kůži se objevuje v mnoha liniích.To sebou přináší vyboulené čenichové partie

4.Příliš výrazná brada                                                                                                                                                               U mnoha psů je brada moc výrazná,tj.předsunutá.Připomíná pak více bulldoga než boxera.Toto není harmonické a nebo typové.

 

Jak to bude dál?

Každý kraj upřednostňuje jistý "vzhled",resp.jistý styl,ale základy standardu jsou všude stejné!

Podle mého názoru není rozdíl mezi těmi nejlepšími boxery tak velký,abychom nemohli ku prospěchu všech shrnout společně.Rozdělení do dvou různých ras by bylo katastrofální pro budoucnost boxera.Měli bychom využít všech možností,aby celosvětově existovala pouze jedna rasa.

Měli bychom usilovat o chov zdravých boxerů,v kombinaci s charakterem,sílou,substancí a elegancí,se vznešeným postojem a výraznou hlavou.

Je snadnější udržet typ,jelikož existuje více psů stejného stylu,z nichž si může člověk po celém světě vybrat.Máme genetické rozdíly,ale ty slouží k udržení zdraví,síly a dlouhé životnosti našich boxerů.

 

Pokud je toto naším cílem tak .......

 

* Musí rozhodčí a chovatelé identifikovat rasově největší chyby a největší přednosti

 

* Nesmí se nechat ovlivnit psem,který zrovna vyhrává v dané lokalitě.Naopak si musí klást otázku,zda je    
  tento pes správného typu.

 

* Mít jasně před očima ideálního boxera

 

MUSÍME UROVNAT ROZDÍLY A SPOLUPRACOVAT!

Musíme se shodnout na univerzálním boxerovi,mít stále otevřenou mysl,umět poznat přednosti boxerů jak v jiných zemích,tak i doma a tyto přednosti sdružovat v našem chovném programu.

Nikdy nesmíme kompromitovat standard!

Když nezávislý člověk čte náš standard,zjistí,že je velice výmluvný,a že ho lze vyložit mnoha způsoby.

Na světě je mnoho ras,které namjí tak obsáhlý standard a přitom jsou si tito psi všude podobní.Můžete je přivézt z jedné země do druhé a začlení se.Jako příklad uvádím mopse nebo pudly.

Poté,co se svět "otevřel" a se psy se začalo cestovat,aby se vystavovali po celém světě,však ubývá boxerkářů,protože typ a styl se velmi liší.

Pokud máme jasný obraz standardu,hned vidíme,co je žádoucí a můžeme se podle toho chovat.

 

Musíme vytvořit takového boxera,který může vyhrát kdekoliv na světě!

Chovatelé a rozhodčí se musí zabývat obrázky dobrých psů.Následující obrázky jsou pouze příklady.Je na chovatelích a rozhodčích,aby společně vytvořili obraz univerzálního boxera,který bude odpovídat standardu,a který bude sloužit jako příklad do budoucna.

Existuje staré přísloví:"Když nevíš kam jdeš,tak se tam nikdy nedostaneš."

 

ObrazekTento obrázek podle mého názoru představuje dobrý kompromis mezi všemi styly a obsahuje podstatu typu. 

Pes je kvadratický a harmonický se správnou substancí a elegancí.                      

Disponuje správným úhlením a k tomu správnou a harmonickou hlavou,ketrá ladí s celkovou stavbou těla.                    

Suchý krk přechází elegantním obloukem ke správně značenému kohoutku a krátkým zádům.

Nasazení ocasu ( na 1 hodinu ) je správné a záď je lehce spáditá.

Hrudník je dobře znázorněn.

Správná hloubka hrudníku a délka hrudního koše umožňuje,aby spodní linie elegantně přecházela dozadu.                                                                  

Slabiny jsou hluboké a bedra krátká.Zadní končetiny by měly harmonicky ladit s předními,proto musí být zadní končetiny silné,s dobrou pánví a musí mít výraznou patu.Tlapky a holeně jsou správně utvářené.

 

Dmnívám se,že mnozí Evropané budou toho názoru,že tento boxer je příliš elegantní a mnozí Američané budou naopak toho názoru,že má příliš substance.Pokud si však položíte otázku,jestli je tento pes schopný vykonávat práci,pro kterou byl stvořen,odpověď zní ANO!

 

Nakreslete ho jako žíhaného,kupírujte mu uši,nebo mu ponechte dlouhý ocas.Stále to bude typický boxer.

Na dalším obrázku je hlava feny,opět výborného typu.

 

Obrazek

Má výborný výraz,správnou klenbu lebeční partie,výrazné oči.               Lebeční partie ladí s čenichovou partií,která je dobré šířky i hloubky.           Nos je velký s otevřenými nozdrami a dobře značená brada s perfektním umístěním pysků.

 

Je to asi jen sen doufat,že se všichni dohodneme na CELOSVĚTOVÉM BOXEROVI.

 

 

 

 

 

 

 

Doufám,že se tak v budoucnu  pro naše milované plemeno podaří uskutečnit.Do té doby si přeji,abyVám můj článek dal něco k zamyšlení.

 

 

JUDY HORTON

(Pro Zpravodaj Boxerklubu ČR přeložila a zpracovala - Jacqueline Sílová)

 

hit counter