DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 
Chrup psa
 
 
U psa se objevují nejprve mléčné zuby – dentes decidul – označujeme písmenem „d“.
 
 
Prořezávání mléčných zubů:
Řezáky   se prořezávají ve 4 – 6 týdnu po narození
Špičáky se prořezávají ve 3 – 5 týdnu po narození
Třeňáky se prořezávají v  5 – 6 týdnu po narození
 
 
Označení mléčných zubů:  
Id – (Incisivi ) řezáky
Cd – ( Canini ) špičáky
Pd – ( Premoláry ) třeňáky
 
 
Úplná mléčná dentice má zubní formuli:
 
Horní polovina čelisti       3 Id     1 Cd     3 Pd
                                 -------------------------- = 28 zubů
Spodní polovina čelisti     3 Id     1 Cd     3 Pd
 
Druhý – dentes permanentes – bez označení.
Výměna zubů začíná ve 3 měsíci a trvá až do věku 7 měsíců.
 
 
Označení trvalých zubů:
I  – řezáky
C – špičáky
P – třeňáky
M – moláry - stoličky
 
 
Úplná trvalá dentice má zubní formuli:
 
Horní polovina čelisti     3 I     1 C       4 P     2 M
                             -------------------------------- = 42 zubů
Spodní polovina čelisti  3 I     1 C       4 P   3 M
 
 
 
Boxer má zkrácenou horní čelist ( brachygnathia superior ) a má předkus oproti ostatní většině psů.
 
Předkus malý   – do 1 cm
Předkus střední – 1 – 1,5 cm
Předkus velký   - nad 1 cm
Řezáky dolní čelisti nesmějí být při zavřené tlamě vidět a nesmí být vidět ani jazyk psa.
 
 
 
Zuby navíc:
U boxera se běžně objevují zuby navíc.Běžně se vyskytuje 7 nebo i 8 řezáků v horní čelisti. V některých případech dochází i ke zdvojení korunky rostoucí z jednoho kořenu.Dále se běžně vyskytuje zdvojení některých horních třeňáků v rozmezí P1 až P3.Tyto zuby navíc jsou u boxerů normálním jevem.
 
Připomínám,že z počtu mléčných zubů nelze dělat žádné závěry o tom,kolik jakých zubů naroste v chrupu trvalém.Například 6 mléčných řezáků může být nahrazeno 8 trvalými a naopak na místě 7 mléčných zubů může vyrůst 6 trvalých.
 
 
Zuby chybějící:
Boxerům běžně chybí v dolní čelisti oboustranně P1 a M3.Běžně v tomto případě znamená,že minimálně jeden z těchto čtyř zubů chybí většině boxerů.Dalo by se říct,že skoro každému.Chybění některého nebo i všech těchto vyjmenovaných zubů je u boxerů normálním jevem.
 
 
Rozdíly v postavení zubů:  
a) uložení zubů – týká se především řezáků – u divokých psovitých šelem jsou řezáky uloženy v oblouku – u boxerů ( citace standardu FCI ) „Řezáky uloženy mokud možno pravidelně v rovné řadě.“ Také postavení špičáků je odlišné – standard uvádí „špičáky navzájem široce postavené“
 
b) skus = vzájemné postavení horních a spodních řezáků při zavřené čelisti
Boxer musí mít předkus, tzn.řezáky spodní čelisti jsou předsunuty před řezáky horní čelisti.
 
Z výše uvedeného je jasně patrno,že je rozdíl mezi chrupem psa a chrupem boxera.Zejména začínající boxerkáři by se proto neměli nechat polekat zjištěním,že jejich pes nemá zuby tak,jak se píše ve všeobecných kynologických příručkách.U boxerů je to prostě jinak.

hit counter