DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zdroj: Zpravodaj Boxerklubu 3/2000 od Petra Řehánka - rozhodčí

Machanika pohybu boxera

 

Součástí posudku boxera je i správné posouzení boxera v pohybu.Pohyb vyjadřuje životnost a eleganci daného jedince.Souladnost pohybu s harmonií tělesných tvarů je základním kritériem kompletního obrazu plemene.U boxera je pohyb jeden z nejdůležitějších prvků a důležitou oblastí pro posuzování exteriéru.

 

1) Krokem                                                                                                                                                                     Pohyb krokem začne vždy některou z pánevních končetin,pak následuje pohyb hrudní končetiny na opačné straně.Následuje druhá pánevní končetina a krok dokončí druhá hrudní končetina.Znázornění může být následovně:

 

 

 

2) Mimochod                                                                                                                                                                 Tento pohyb je pro boxera absolutně nežádoucí.Při mimochodu se dává do pohybu současně s pánevní končetinou na stejné straně i končetina hrudní.Pak následuje tento úkon i na druhé straně.Boxer se podélně vlní.Končetiny se kladou následovně:

 

3) Klus                                                                                                                                                                                  Klus je nejdůležitějším pohybem psa.Klus můžeme ještě rozlišit na dlouhý nebo krátký,podle tempa pohybu.To také závisí na míře trénovanosti a fyzické kondice jedince.Vytrvalý klus je také znamením,že pes je zdravý a v kondici.                                                                                                     To znamená,že pravá pánevní končetina se pohybuje současně s levou hrudní končetinou a levá pánevní končetina s pravou hrudní končetinou.Při klusu může rozhodčí správně posoudit prostornost pohybu,pravidelnost a pohyb jak hrudních,tak i pánevních končetin.Při tomto pohybu se nejlépe zjistí,zda chody jsou vázané. Posunu končetin chybí ladnost a přirozenost.Zda je správná ohebnost končetiny jak v koleně,tak i v lokti.Při tomto pohybu lze rovněž zjistit,zda pes jde v nákroku,a to buď vlevo nebo vpravo.Tzn.,že jednou končetinou vykročí více než druhou.Důležitá je i sledovanost pohybu zepředu nebo zezadu.Při sledování zepředu lze bezpečně zjistit,zda sledovaný jedinec má volné lokte a zda je pohyb přímočarý.Zezadu se hodnotí rovněž přímočarost pohybu.Většinou se však potvrdí vady postavení pánevních končetin,jako je sudovitý,kravský nebo rozbíhavý postoj.Kladení končetin při klusu může být následující:

       

                        

 

3) Cvalem                                                                                                                                                           Nejrychlejším pohybem psa je cval.Cval je vlastně nepřetržitý sled dlouhých přízemních skoků.Cval se na výstavě neposuzuje.Na první pohled to vypadá,že i cval začíná jednou pánevní končetinou – a to buď pravou nebo levou ( podle toho rozlišujeme cval napravo nebo nalevo ).Současně se zvedá hrudní končetina na stejné straně trupu,ihned pak následuje druhá pánevní končetina.Hrudní končetina se natahuje a zvedá se druhá hrudní končetina.Odraz pánevních končetin je mohutný a celý trup je takto posouvá vpřed.

 

 

 

Správné posouzení mechaniky pohybu je složitá záležitost.Záleží to i na citu a zkušenosti rozhodčího,aby správně posoudil nejen pohyb,ale i celkové předvedení daného jedince.            Posouzení pohybu může ovlivnit nejen známku,ale i pořadí posouzeného jedince.

 hit counter